SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRauscher, Rudolf
dcdateaccessioned2016-02-11T13:17:47Z
dcdateavailable2016-02-11T13:17:47Z
dcdateissued1929
dcidentifier000597089
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4190
dcformatextent12 s.
dclanguagecze
dcpublisherR. Rauscher
dcsubjectczetrestné činy proti životu
dctitleczeTrestné činy proti životu v Obnoveném zřízení zemském a v Hrdelním řádu Josefa I.
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialV Bratislavě
dcrightsopenaccess12 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN