SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRauscher, Rudolf
dcdateaccessioned2016-02-11T13:17:48Z
dcdateavailable2016-02-11T13:17:48Z
dcdateissued1930
dcidentifier000597081
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4195
dcformatextent13 s.
dclanguagecze
dcpublisherR. Rauscher
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczesoudní procesy
dctitleczeSoudní knihy osvětímské z roku 1440-1557
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialBratislava
dcrightsopenaccess13 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN