SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRauscher, Rudolf
dcdateaccessioned2016-02-11T13:17:50Z
dcdateavailable2016-02-11T13:17:50Z
dcdateissued1929
dcidentifier000292754
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4203
dcformatextentvii, 100 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Právnické fakulty University Komenského
dcsubjectczetrestní právo
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczekrádeže
dcsubjectczeloupeže
dcsubjectczezemské právo
dcsubjectczeČeskoslovensko
dctitleczeO krádeži a loupeži v českém právu zemském
dctypetrestni-pravo
dctermsspatialV Bratislavě
dcrightsopenaccessvii, 100 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN