SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRauscher, Rudolf
dcdateaccessioned2016-02-11T13:17:51Z
dcdateavailable2016-02-11T13:17:51Z
dcdateissued1923
dcidentifier000285132
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4209
dcformatextent28 s.
dclanguagecze
dcpublisherBursík & Kohout
dcsubjectczeprávo -- Česko
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczerukojemství
dcsubjectczezemské právo
dctitleczeK rukojemství v českém právu zemském
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess28 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN