SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVacek, Josef
dcdateaccessioned2016-02-11T13:18:05Z
dcdateavailable2016-02-11T13:18:05Z
dcdateissued1920
dcidentifier000291349
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4279
dcformatextent104 s.
dclanguagecze
dcpublisherNakladatelské družstvo "Máje"
dcsubjectczerodinné právo
dcsubjectczemanželství
dctitleczeNaše revoluce a manželství : (předneseno v lidových extensích vysokých škol brněnských)
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess104 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN