Abstract(s)

Jedná se o krátkou úvahu o významu právních dějin pro právnické studium.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnderssen, Walter
dcdateaccessioned2016-08-11T12:11:18Z
dcdateavailable2016-08-11T12:11:18Z
dcdateissued1911
dcidentifier000319260
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/444
dcdescriptionabstractczeJedná se o krátkou úvahu o významu právních dějin pro právnické studium.
dcformatextent32 s.
dclanguageger
dcpublisherVerlag von Edwin Frankfurter
dcsubjectczestát a právo
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczestudium a výuka
dctitlegerDer Wert der Rechtsgeschichte und seine Grenzen : eine akademische Antrittsrede
dctitlealternativeczeHodnota právní historie a její hranice
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialLeipzig
dcrightsopenaccess32 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN