Abstract(s)

Kniha se skládá z následujících kapitol: 1. Teorie o kolonizaci; 2. Markomani a Slované v Čechách; 3. Význam německé kolonizace pro Čechy a vedlejší země; 4. Sociální a náboženské protiklady v době předhusitské; 5. Hus a Němci; 6. Vztah husitství a německého národa a sklonku středověku; 7. Konec českého komunismu; 8. Luther, Münzer a čeští bratři v průběhu křesťansko-sociální revoluce; 9. Moravští novokřtěnci a čeští bratři; 10. Jak se Luther stavěl k otázce česko-německého kulturního společenství?; 11. Konec českého státu.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorCzuczka, Ernst
dcdateaccessioned2016-08-11T12:07:22Z
dcdateavailable2016-08-11T12:07:22Z
dcdateissued1925
dcidentifier000287253
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/7032
dcdescriptionabstractczeKniha se skládá z následujících kapitol: 1. Teorie o kolonizaci; 2. Markomani a Slované v Čechách; 3. Význam německé kolonizace pro Čechy a vedlejší země; 4. Sociální a náboženské protiklady v době předhusitské; 5. Hus a Němci; 6. Vztah husitství a německého národa a sklonku středověku; 7. Konec českého komunismu; 8. Luther, Münzer a čeští bratři v průběhu křesťansko-sociální revoluce; 9. Moravští novokřtěnci a čeští bratři; 10. Jak se Luther stavěl k otázce česko-německého kulturního společenství?; 11. Konec českého státu.
dcformatextent204 s.
dclanguageger
dcpublisherAurora
dcsubjectczeČeši a Němci
dcsubjectczekulturní dějiny
dcsubjectengCzechs and Germans
dcsubjectengcultural history
dcsubjectczenárodnostní politika
dctitlegerDie Kulturgemeinschaftlichen Beziehungen der Deutschen und Tschechen
dctitlealternativeczeKulturně-politické vztahy mezi Němci a Čechy
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialDresden
dcrightsopenaccess204 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN