page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBráf, Albín
dccontributoreditorGruber, Josef
dccontributoreditorGruber, Josef
dccontributoreditorHoráček, Cyril
dcdateaccessioned2016-08-11T12:07:55Z
dcdateavailable2016-08-11T12:07:55Z
dcdateissued1924
dcidentifier000322716
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/7050
dcformatextent270 s.
dclanguagecze
dcpublisherVesmír
dcsubjectczeosobnosti
dcsubjectczeekonomie a politika
dcsubjectczepolitické dějiny
dcsubjectengcelebrities
dcsubjectengeconomics and politics
dcsubjectengpolitical history
dctitleczeAlbín Bráf, život a dílo. Díl pátý, Výbor statí z politiky a samosprávy
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccess270 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN