page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBráf, Albín
dccontributoreditorGruber, Josef
dccontributoreditorHoráček, Cyril
dcdateaccessioned2016-08-11T12:07:36Z
dcdateavailable2016-08-11T12:07:36Z
dcdateissued1923
dcidentifier000322718
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/7074
dcformatextent203 s.
dclanguagecze
dcpublisherVesmír
dcsubjectczeosobnosti
dcsubjectczeekonomie a politika
dcsubjectczepolitické dějiny
dcsubjectengcelebrities
dcsubjectengeconomics and politics
dcsubjectengpolitical history
dctitleczeAlbín Bráf, život a dílo. Díl třetí, Výbor statí z nauky hospodářské a sociální politiky
dctitlealternativeczeVýbor statí z nauky hospodářské a sociální politiky
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccess203 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN