SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorotherKrčmář, Jan
dcdateaccessioned2020-09-19T15:41:32Z
dcdateavailable2020-09-19T15:41:32Z
dcdateissued1919
dcidentifier000601445
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/7092
dcformatextent67 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem knihkupců České university
dcsubjectczepozemkové právo - 1919
dcsubjectczepozemkové vlastnictví
dcsubjectczemajetkové konfiskace
dcsubjectengreal property law
dcsubjectengland ownership
dcsubjectengconfiscations
dctitleczeZákon o zabrání velkého majetku pozemkového ze dne 16. dubna 1919 č. 215 Sb. z. a n. (Zákon rámcový)
dctypeostatni-pravni-fond
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2020-06-01