page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKrčmář, Jan
dcdateaccessioned2016-08-11T11:57:55Z
dcdateavailable2016-08-11T11:57:55Z
dcdateissued1928
dcidentifier000300210
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/7094
dcformatextent127 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Spolku československých právníků "Všehrd"
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczedědické právo
dcsubjectengcivil law
dcsubjectenginheritance and succession
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczePrávo občanské. V., Právo dědické
dctitlealternativeczePrávo dědické
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2021-01-01