page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSedláček, Jaromír
dcdateaccessioned2016-08-11T11:57:50Z
dcdateavailable2016-08-11T11:57:50Z
dcdateissued1935
dcidentifier000317040
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/7100
dcformatextent428 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Právnického knihkupectví a nakladatelství V. Linhart
dcsubjectczeRakousko (1804-1867). Občanský zákoník (1811)
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczenabývání vlastnictví
dcsubjectczevlastnické právo
dcsubjectengcivil law
dcsubjectengacquisition of property
dcsubjectengright of property
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectczePodkarpatská Rus (Ukrajina)
dcsubjectengCzechoslovakia
dcsubjectengCarpathian Ruthenia (Ukraine)
dctitleczeVlastnické právo : komentář k §§ 353-446 všeob. obč. zák. se zřetelem ku právu na Slovensku a Podkarpatské Rusi platnému
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccess428 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN