SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributoreditorGerlich, Karel
dcdateaccessioned2020-09-19T16:01:49Z
dcdateavailable2020-09-19T16:01:49Z
dcdateissued1934
dcidentifier000305432
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/7142
dcformatextent430 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Právnického knihkupectví a nakladatelství V. Linhart
dcsubjectczerodinné právo
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectczemanželské právo
dcsubjectczemezinárodní právo soukromé
dcsubjectczeneplatnost manželství
dcsubjectczeopatrovnictví
dcsubjectczeadopce
dcsubjectczeporučenství
dcsubjectczeprávní předpisy
dcsubjectczerodinné vztahy
dcsubjectczerozvod
dcsubjectczevyživovací povinnost
dcsubjectczevzory smluv a podání
dcsubjectczesociálně-právní ochrana dětí
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectczePodkarpatská Rus (Ukrajina)
dcsubjectengfamily law
dcsubjectengjudgments
dcsubjectengmarriage law
dcsubjectengprivate international law
dcsubjectengcustodianship
dcsubjectengadoption
dcsubjectengguardianship
dcsubjectenglegal regulations
dcsubjectengfamily relationships
dcsubjectengsocial-law children protection
dcsubjectengCzechoslovakia
dcsubjectengCarpathian Ruthenia (Ukraine)
dctitleczeRozvod, rozluka, alimenty : předpisy upravující uzavření manželství, rozvod, rozluku, neplatnost manželství, právní poměry rozvedených a rozloučených manželů, výživné, osvojení a právní poměry dětí
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN