page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorNovotný, Václav
dcdateaccessioned2016-08-11T12:04:24Z
dcdateavailable2016-08-11T12:04:24Z
dcdateissued1921
dcidentifier000288461
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/7156
dcformatextent552 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Jana Laichtera
dcsubjectczeHus, Jan, asi 1371-1415
dcsubjectczedějiny
dcsubjectczehusitství
dcsubjectczepapežové
dcsubjectenghistory
dcsubjectengHussitism
dcsubjectengpopes
dctitleczeM. Jan Hus : život a učení. Díl I, Život a dílo. Část 2
dctitlealternativeczeŽivot a dílo
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccess552 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN