DSpace banner

Search

Current filters in use: Německo

Now showing items 1-3 of 3


page.general.thumbnail
Handbuch der Politik. Vierter Band, Der wirtschaftliche Wiederaufbau
This item has no abstract
Last updated: 2016-08-11
page.general.thumbnail
Deutsche Wirtschaftsgeschichte : von der Urzeit bis zur Gegenwart. Zweiter Band, Vom Ende der Hohenstaufen bis auf die Bauernkriege (ungefähr 1270-1525)
Borchardt, Julian
Kniha podrobným způsobem analyzuje dějiny hospodářství na území dnešního Německa ve středověku (v letech 1270-1525). Autor popisuje hospodářský život v těchto stoletích, a to v různých oblastech: u šlechty, měst a na venkově.
Last updated: 2016-08-11
page.general.thumbnail
Deutsche Wirtschaftsgeschichte : von der Urzeit bis zur Gegenwart. Erster Band, Bis zum Ende der Hohenstaufen
Borchardt, Julian
Obsah: 1. Nejstarší doba; 2. Období vytváření kmenových států a stěhování národů; 3. Od Francké říše až do počátku vlastního středověku; 4. Od konce doby karolinské až do konce doby hohenštaufské.
Last updated: 2017-06-08