DSpace banner

Search

Current filters in use: economic history

Now showing items 1-2 of 2


page.general.thumbnail
La crise du capitalisme et le problème de l'économie dirigée
Damalas, B. V.
This item has no abstract
Last updated: 2018-05-14
page.general.thumbnail
Deutsche Wirtschaftsgeschichte : von der Urzeit bis zur Gegenwart. Erster Band, Bis zum Ende der Hohenstaufen
Borchardt, Julian
Obsah: 1. Nejstarší doba; 2. Období vytváření kmenových států a stěhování národů; 3. Od Francké říše až do počátku vlastního středověku; 4. Od konce doby karolinské až do konce doby hohenštaufské.
Last updated: 2017-06-08