Správní právo 1801–1918

Archiv

Rakouské právo veřejné. Díl druhý, Právo správní. Rakouské právo správní. Čásť druhá, Nástin zvláštní části práva správního
Církevní a státní nařízení o pohřbívání mrtvých
Rakouské právo veřejné. Díl druhý, Právo správní. Rakouské právo správní. Čásť první, Všeobecná čásť práva správního
Die römische Lehre vom Eigenthum in ihrer modernen Anwendbarkeit. Erste Abtheilung, Begriff und gesetzliche Beschränkungen des Eigenthums (Begriff und gesetzliche Beschränkungen des Eigenthums)
O vodních družstvech : se zřetelem na vládní osnovou ohledně změny zákona o právu vodním
Sirotčí rady v obcích
Obecnj řád pro Prahu od 27. Dubna 1850 (Obecní řád pro Prahu od 27. dubna 1850)
Poznámky k problému náhrady škody způsobené nezákonným výkonem veřejné moci
Deutsches Verwaltungsrecht. Zweiter Band
Versuch einer kurzen geordneten Darstellung der neuen Competenz-Vorschriften (Jurisdictionsnormen) für das civilgerichtliche Verfahren in Oesterreich
Sammlung der das Universitätsstudium und zwar vorzugsweise an der rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät betreffenden Gesetze und Erlänterungs-Verordnungen (Sammlung der das Universitätsstudium und zwar vorzugsweise an der rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät betreffenden Gesetze und Erläuterungs-Verordnungen)
Vodní dráhy a naše zemědělství
Obrys řízení správního
Česká univerzita na Moravě
Della transazione secondo il diritto romano
Honební zákon čili zákon o myslivosti pro království České : ve výkladu prakse
Lehrbuch des deutsche Verwaltungsrechts. Erster Teil (Učebnice německého správního práva. První díl)
Správní soudnictví ve státech slovanských
O užívání veřejných komunikací k účelům státního telegrafu a elektráren : Přednešeno na IV. sjezdu českých okresů v Král. Českém 7. října 1911
Správní věda. Díl III., Správa národohospodářská
Zákon ze dne 8. ledna 1889., č. 5. zem. zák., jímžto se vydává stavební řád pro království České, vyjímajíc obce, pro které platí stavební řád ze dne 10. dubna 1886 č. 40. zem. zák.
Strany v rakouském zřízení správním : příspěvky k poznání správního procesu
Thomae Diplovatatii opus de praestantia doctorum. Erste Abtheilung, Procemium, Iustinianus, Isidorus Hispalensis, Accursius (Procemium, Iustinianus, Isidorus Hispalensis, Accursius)
Die Reform des Rechtsstudiums nach den Anträgen der Verwaltungsreformkommission (Reforma právnického studia podle návrhů komise pro správní reformu)
Správní a policejní služba : příruční a učebná kniha pro strážce bezpečnostních úřadů