page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHorna, Richard
dcdateaccessioned2020-06-19T13:58:07Z
dcdateavailable2020-06-19T13:58:07Z
dcdateissued1933
dcidentifier000292615
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/16498
dcformatextent5 s., 1 obr. příl.
dclanguagecze
dcpublisher[s.n.]
dcsubjectczePíseň pod Vyšehradem
dcsubjectczerukopisy
dcsubjectczeliterární falzifikáty
dcsubjectengmanuscripts
dcsubjectengliterary forgeries
dctitleczeNový rukopis "Písně Vyšehradské" : registrační poznámka
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialBratislava
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2024-01-01