Issue Obsah, Volume 2, 1937-1938 (Právní prakse : měsíčník československých právníků)