SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHavelka, Jiří
dcdateaccessioned2016-08-11T11:57:54Z
dcdateavailable2016-08-11T11:57:54Z
dcdateissued1930
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1138
dcformatextent14 s.
dclanguagecze
dcpublishernakladatel není známý
dcsubjectczezaměstnanci
dcsubjectczestátní zaměstnanci
dcsubjectczesoukromý sektor
dctitleczePrávní konstrukce vzniku služebního poměru státních zaměstnanců ve veřejnoprávním procesu
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN