DSpace banner

Rauscher, Rudolf (1896-1941)

Odborné publikace

Archive

O krádeži a loupeži v českém právu zemském
Staré české právo v Randově díle
Zemské míry na Moravě
O žilinském právu magdeburském německým jazykem sepsaném z roku 1378 = Das silleiner Rechtsbuch aus D. J. 1978
Trestné činy proti životu v uherském právu do počátku XVI. století
Univ. Prof. Miloslav Steiber : nekrolog
Usmrcení člověka v českém právu zemském
Karel Kadlec : posmrtná vzpomínka
Slovenské právní dějiny v rámci dějin práva ve střední Evropě
Přehled dějin soukromého práva ve střední Evropě : nástin přednášek
K rukojemství v českém právu zemském
Zemští konšelé v českém právu 13. a 14. stol. : (příspěvek k dějinám českého řízení trestního)
Polská Kodifikační Komise a její unifikační snahy : r. 1919-1929
Soudní knihy osvětímské z roku 1440-1557
O rodinném nedílu v českém a v uherském právu zemském před tripartitem
Ku vzniku popravců a opravců
O vědecké metody při zkoumání soukromého práva u Slovanů v dobách starších : (současně odpověď na prof. Dr. Theodora Saturníka "Poznámky k dějinám práva soukromého u Slovanů v dobách starších")
O popravčí knize pánů z Rožmberka
Trestné činy proti životu v Obnoveném zřízení zemském a v Hrdelním řádu Josefa I.
Urážka na cti podle českého práva zemského
O nálezech zemského soudu českého XVI. stol.
Volební kapitulace a korunovační reversy panovníků ve státech střední Evropy
Přehled dějin právních pramenů na Slovensku
O bratrské adopci v zemském právu uherském do Verböczyova tripartita
O regestru varadínském : k dějinám božích soudá v Uhrách
Dědické právo podle českého práva zemského
Několik úvah o programu a cílech slovanských právních dějin : současně kritika díla prof. Dr. Theodora Saturníka: "O právu soukromém u Slovanů v dobách starších"
Dějiny veřejného práva ve střední Evropě : nástin přednášek