Rauscher, Rudolf (1896-1941)

Odborné publikace

Archive

O krádeži a loupeži v českém právu zemském (1929)
Staré české právo v Randově díle (1934)
Zemské míry na Moravě (1919)
O žilinském právu magdeburském německým jazykem sepsaném z roku 1378 = Das silleiner Rechtsbuch aus D. J. 1978 (1933)
Trestné činy proti životu v uherském právu do počátku XVI. století (1937)
Univ. Prof. Miloslav Steiber : nekrolog (1934)
Usmrcení člověka v českém právu zemském (1927)
Karel Kadlec : posmrtná vzpomínka (1928)
Přehled dějin právních pramenů na Slovensku (1930)
Slovenské právní dějiny v rámci dějin práva ve střední Evropě (1927)
Urážka na cti podle českého práva zemského (1928)
Přehled dějin soukromého práva ve střední Evropě : nástin přednášek (1934)
K rukojemství v českém právu zemském (1923)
Zemští konšelé v českém právu 13. a 14. stol. : (příspěvek k dějinám českého řízení trestního) (1933)
O nálezech zemského soudu českého XVI. stol. (1933)
Polská Kodifikační Komise a její unifikační snahy : r. 1919-1929 (1929)
Volební kapitulace a korunovační reversy panovníků ve státech střední Evropy (1925)
Soudní knihy osvětímské z roku 1440-1557 (1930)
O rodinném nedílu v českém a v uherském právu zemském před tripartitem (1928)
O bratrské adopci v zemském právu uherském do Verböczyova tripartita (1928)
O regestru varadínském : k dějinám božích soudá v Uhrách (1929)
Ku vzniku popravců a opravců (1930)
O vědecké metody při zkoumání soukromého práva u Slovanů v dobách starších : (současně odpověď na prof. Dr. Theodora Saturníka "Poznámky k dějinám práva soukromého u Slovanů v dobách starších") (1935)
Dědické právo podle českého práva zemského (1922)
Několik úvah o programu a cílech slovanských právních dějin : současně kritika díla prof. Dr. Theodora Saturníka: "O právu soukromém u Slovanů v dobách starších" (1934)
O popravčí knize pánů z Rožmberka (1934)
Dějiny veřejného práva ve střední Evropě : nástin přednášek (1935)
Trestné činy proti životu v Obnoveném zřízení zemském a v Hrdelním řádu Josefa I. (1929)