Správní právo 1801–1918

Archive

Lehrbuch des deutsche Verwaltungsrechts. Erster Teil (Učebnice německého správního práva. První díl)
Rakouské právo veřejné. Díl druhý, Právo správní. Rakouské právo správní. Čásť druhá, Nástin zvláštní části práva správního
Církevní a státní nařízení o pohřbívání mrtvých
Rakouské právo veřejné. Díl druhý, Právo správní. Rakouské právo správní. Čásť první, Všeobecná čásť práva správního
Správní věda. Díl III., Správa národohospodářská
Sirotčí rady v obcích
Obecnj řád pro Prahu od 27. Dubna 1850 (Obecní řád pro Prahu od 27. dubna 1850)
Poznámky k problému náhrady škody způsobené nezákonným výkonem veřejné moci
Sammlung der das Universitätsstudium und zwar vorzugsweise an der rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät betreffenden Gesetze und Erlänterungs-Verordnungen (Sammlung der das Universitätsstudium und zwar vorzugsweise an der rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät betreffenden Gesetze und Erläuterungs-Verordnungen)
Versuch einer kurzen geordneten Darstellung der neuen Competenz-Vorschriften (Jurisdictionsnormen) für das civilgerichtliche Verfahren in Oesterreich
Obrys řízení správního
Česká univerzita na Moravě
Della transazione secondo il diritto romano
Honební zákon čili zákon o myslivosti pro království České : ve výkladu prakse
Deutsches Verwaltungsrecht. Zweiter Band
Die Reform des Rechtsstudiums nach den Anträgen der Verwaltungsreformkommission (Reforma právnického studia podle návrhů komise pro správní reformu)
Správní soudnictví ve státech slovanských
O užívání veřejných komunikací k účelům státního telegrafu a elektráren : Přednešeno na IV. sjezdu českých okresů v Král. Českém 7. října 1911
Zentralblatt für Verwaltunes. 5. Teil
Strany v rakouském zřízení správním : příspěvky k poznání správního procesu
Thomae Diplovatatii opus de praestantia doctorum. Erste Abtheilung, Procemium, Iustinianus, Isidorus Hispalensis, Accursius (Procemium, Iustinianus, Isidorus Hispalensis, Accursius)