DSpace banner

Browsing by Title

Now showing items 6-19 of 19

page.general.thumbnail
Obecnj řád pro Prahu od 27. Dubna 1850
This item has no authors
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Obrys řízení správního
Čížek, Karel
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Die Reform des Rechtsstudiums nach den Anträgen der Verwaltungsreformkommission
; Miřička, August
Zvláštní otisk článku Augusta Miřičky z časopisu „Juristische Blätter“ se zabývá úsilím o reformu právnického studia v Rakousku, která měla být provedena v předvečer první světové války.
page.general.thumbnail
Sirotčí rady v obcích
Cerman, Alois
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Správní soudnictví ve státech slovanských
Laštovka, Karel
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Správní věda. Díl III., Správa národohospodářská
Bráf, Albín
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Zentralblatt für Verwaltunes. 5. Teil
This item has no abstract