Trestní právo od r. 1919

Archive

Nástin přednášek o trestním právu hmotném. Část obecná
Nástin správního práva trestního. [I], Studie o některých pojmech, zejména o vině
Ochrana lidově demokratické republiky : (zákon č. 231/1948 Sb. s důvodovou zprávou a poznámkami)
Trestní zákony československé platné v Čechách a v zemi Moravskoslezské
Dodatky k trestním zákonům československým (III. vyd. 1933) a k trestnímu řádu československému (II. vyd. 1931), platným v Čechách a v zemi moravskoslezské
Přípravné osnovy trestního zákona o zločinech a přečinech a zákona přestupkového. I, Osnovy (Osnovy)
Soudní výslech obviněného podle osnovy čsl. trestního řádu
Trestní policejní nařízení místních samosprávných svazů
Přípravné osnovy trestního zákona o zločinech a přečinech a zákona přestupkového. II., Odůvodnění osnov
Strafgesetzgebung in den historischen Ländern nach dem Stande vom 1. Jänner 1932. I., Das Strafgesetz vom 27. Mai 1852, R.G.B1 Nr. 117, samt den bis September 1931 ergangenen Entscheidungen
Trestní zákon ze dne 27. května 1852, číslo 117 ř. z. (platný ve státě československém) : dodatky: O tisku, spolcích, potravinách, nemocech a j., dle změn a rozhodnutí až včetně do října 1919
Osnova zákona, kterým se vydává trestní zákon
Amtlicher Entwurf eines Allgemeinen deutschen Strafgesetzbuchs nebst Begründung. Erster Teil, Entwurf (Entwurf)
Entwürfe zu einem Deutschen Strafgesetzbuch. [Zweiter Teil, Entwurf von 1919]
Vina a trest v sovětském trestním právu
Krieg und Kriminalität in Österreich
Nástin správního práva trestního. II, O administrativních trestech a správním trestním řízení
Zákon na ochranu republiky : s důvodovou zprávou (Zákon o státním soudu)
Žaluji : pankrácká kalvarie. Druhá část
Zločin v písmě : grafologie v soudní síni
Entwürfe zu einem Deutschen Strafgesetzbuch. [Erster Teil, Entwurf der Strafrechtskommission (1913)]
Dějiny veřejného práva v střední Evropě : nástin. Kniha třetí, Právo trestní (Právo trestní)
Trestání některých provinění proti národní cti podle dekretu presidenta republiky č. 138/1945 Sb.
Strafgesetzgebung in den historischen Ländern nach dem Stande vom 1. Jänner 1932. II., Die Strafrechtlichen Novellen und Nebengesetze samt den bis September 1931 ergangenen Entscheidungen und die Auslieferungsverträge
Entwürfe zu einem Deutschen Strafgesetzbuch. [Dritter Teil, Denkschrift zu dem Entwurft von 1919]
Strafprozessordnung und Gerichtsverfassungsgesetz in alter und neuer Fassung synoptisch gegenübergestellt
Podmínečné odsouzení v Codexu juris canonici (can. 2288) u srovnání s československým právem trestním