Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2028-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorČakrt, Kazimír
dccontributorauthorVašina, Antonín
dcdateaccessioned2017-03-07T14:09:17Z
dcdateavailable2017-03-07T14:09:17Z
dcdateissued1929
dcidentifier000557231
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/11533
dcformatextent31 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Právnické fakulty University Masarykovy
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczeprávní reformy
dcsubjectczenáhrada škody
dcsubjectengcivil law
dcsubjectenglegal reforms
dcsubjectengreparations
dctitleczeDvě studie k osnově československého občanského zákoníku
dctitlealternativeczeTrhová smlouva
dctitlealternativeczeNáhrada škody
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialV Brně
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2028-01-01