page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSedláček, Jaromír
dcdateaccessioned2017-05-31T15:32:16Z
dcdateavailable2017-05-31T15:32:16Z
dcdateissued1947
dcidentifier000293626
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/12885
dcformatextent92 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Čsl. akadem. spolku "Právník"
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczejednatelství bez příkazu
dcsubjectczenáhrada škody
dcsubjectczenekalá soutěž
dcsubjectczeručení
dcsubjectczezávazkové právo
dcsubjectengcivil law
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengbenevolent intervention in another’s affairs
dcsubjectengreparations
dcsubjectengunfair competition
dcsubjectenglaw of obligations
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeObligační právo. III., Mimosmluvní závazky, jednatelství a versio in rem, náhrada škody - nekalá soutěž
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialV Brně
dcdescriptionnote
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN