page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSedláček, Jaromír
dcdateaccessioned2017-06-09T10:18:14Z
dcdateavailable2017-06-09T10:18:14Z
dcdateissued1930
dcidentifier000556945
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13197
dcformatextent37 s.
dclanguagecze
dcpublisherNakladatelství Barvič & Novotný
dcsubjectczepivovarnictví
dcsubjectczeprávnické osoby
dcsubjectengbeer industry
dcsubjectengjuristic persons
dctitleczeZákaz čepovati cizí pivo v pravovárečných domech : (příspěvek k theorii právnických osob)
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialBrno
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN