page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorNiederle, Lubor
dccontributorauthorSaturník, Theodor
dcdateaccessioned2016-08-11T12:08:01Z
dcdateavailable2016-08-11T12:08:01Z
dcdateissued1934
dcidentifier000102617
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1542
dcformatextent211 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem České akademie věd a umění
dcsubjectczeSlované -- dějiny
dcsubjectczeEvropa -- dějiny
dctitleczeSlovanské starožitnosti : oddíl kulturní. Život starých Slovanů. Dílu II. svazek 2., O právu soukromém u Slovanů v dobách nejstarších
dctitlealternativeczeŽivot starých Slovanů
dctitlealternativeczeO právu soukromém u Slovanů v dobách nejstarších
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN