SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSvoboda, Emil
dccontributoreditor
dcdateaccessioned2016-08-11T11:57:48Z
dcdateavailable2016-08-11T11:57:48Z
dcdateissued1924
dcidentifier000275788
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1598
dcformatextent84 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem ministerstva spravedlnosti
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczedědické právo
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczenávrh zákona
dcsubjectczeobčanský zákoník
dcsubjectczeČeskoslovensko
dctitleczeDědické právo : návrh subkomitétu pro revisi občanského zákoníka pro Československou republiku
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialV Praze
dcdescriptionedition2. vyd.
dcrightsopenaccess84 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN