page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorChaloupecký, Václav
dcdateaccessioned2020-11-05T12:50:33Z
dcdateavailable2020-11-05T12:50:33Z
dcdateissued1935
dcidentifier000315187
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/18499
dcformatextent19 s.
dclanguageslo
dcpublisherUčená společnost Šafaříkova
dcsubjectsloPázmány, Péter, 1570-1637
dcsubjectczeTrnavská univerzita
dcsubjectczeuniverzity
dcsubjectczevysoké školy
dcsubjectczeSlovensko
dcsubjectenguniversities
dcsubjectenguniversities and colleges
dcsubjectengSlovakia
dctitlesloUniverzita Petra Pázmánya a Slovensko (1635-1935)
dctitlealternativefreL'université Pierre Pázmány et la Slovaquie
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialBratislava
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2022-01-01