SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorLoevenstein, Jan
dcdateaccessioned2016-02-11T13:17:39Z
dcdateavailable2016-02-11T13:17:39Z
dcdateissued1932
dcidentifier000876209
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4160
dcformatextent29 s.
dclanguagecze
dcpublisherOrbis
dcsubjectczehospodářská krize
dcsubjectczekonzumní společnost
dctitleczeSvětová krise a podkonsum : (ku sporům o příčinách a nápravě)
dctypenarodni-hospodarstvi-financni-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccess29 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN