SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRauscher, Rudolf
dcdateaccessioned2016-02-11T13:17:48Z
dcdateavailable2016-02-11T13:17:48Z
dcdateissued1930
dcidentifier1005068
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4194
dcformatextent43 s.
dclanguagecze
dcpublisherPrávník
dcsubjectczeprameny práva
dcsubjectczeSlovensko
dcsubjectczelegendy
dcsubjectczeletopisy
dcsubjectczeměstské právo
dcsubjectczehorní právo
dcsubjectczelistiny
dcsubjectczekodifikace práva
dctitleczePřehled dějin právních pramenů na Slovensku
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialV Bratislavě
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN