SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorK.H.
dcdateaccessioned2020-09-19T15:48:36Z
dcdateavailable2020-09-19T15:48:36Z
dcdateissued1928
dcidentifier000272931
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/8180
dcformatextent72 s.
dclanguagecze
dcpublishernakladatel není známý
dcsubjectczeteorie poznání
dcsubjectczefilozofie
dcsubjectczenáboženství
dcsubjectengtheory of knowledge
dcsubjectengphilosophy
dcsubjectengreligion
dctitleczeBůh v poutech : lze boha vědecky dokázat?
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN