DSpace banner

Browsing by Title

Now showing items 1-20 of 21

page.general.thumbnail
Das Agrarproblem im neuen Europa
Strakosch, Siegfried von
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Alois Rašín : jeho život, dílo a doba
Hoch, Karel
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Bestimmungen für den Holzhandel an der Produktenbörse in Olmütz
This item has no authors
Brožura obsahuje ustanovení pro obchodování se dřevem na komoditní burze v Olomouci.
page.general.thumbnail
La crise du capitalisme et le problème de l'économie dirigée
Damalas, B. V.
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Deutsche Wirtschaftsgeschichte : von der Urzeit bis zur Gegenwart. Erster Band, Bis zum Ende der Hohenstaufen
Borchardt, Julian
Obsah: 1. Nejstarší doba; 2. Období vytváření kmenových států a stěhování národů; 3. Od Francké říše až do počátku vlastního středověku; 4. Od konce doby karolinské až do konce doby hohenštaufské.
page.general.thumbnail
Deutsche Wirtschaftsgeschichte : von der Urzeit bis zur Gegenwart. Zweiter Band, Vom Ende der Hohenstaufen bis auf die Bauernkriege (ungefähr 1270-1525)
Borchardt, Julian
Kniha podrobným způsobem analyzuje dějiny hospodářství na území dnešního Německa ve středověku (v letech 1270-1525). Autor popisuje hospodářský život v těchto stoletích, a to v různých oblastech: u šlechty, měst a na venkově.
page.general.thumbnail
Grundlagen, Grundgedanken und Kritik der tschechoslowakischen Bodenreform
Worliczek, Camillo
Obsah knihy: 1. Velkostatek a malostatek; 2. Agrárně-statistická data; 3. Stanovisko československých politických stran k pozemkové reformě; 4. Představení základních myšlenek československé pozemkové reformy; 5. Výsledek dosavadních prováděcích prací pozemkového úřadu; 6. Kritika.
page.general.thumbnail
Handbuch der Politik. Vierter Band, Der wirtschaftliche Wiederaufbau
; Anschütz, Gerhard
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Listy z dějin brněnského obchodu
Šebánek, Jindřich; Mayer, Jindřich; Balbinder, Karel
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Mezinárodní úvěry : (plán "Ter Meulenův")
Svaz národů
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Námezdní práce a kapitál
Marx, Karl; Štoll, Ladislav
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Pojišťovací podvod : studie kriminálně-politická
Solnař, Vladimír
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Řízení rozpočtové u korporací územních
Laštovka, Karel
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Slovník národohospodářský, sociální a politický. I. díl, [A-Č]
; Chalupný, Emanuel
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Slovník národohospodářský, sociální a politický. II. díl, [D-L]
; Chalupný, Emanuel
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Slovník národohospodářský, sociální a politický. III. díl, [M-Ž]
; Chalupný, Emanuel; Krejčí, Dobroslav
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Vývoj a právní povaha vlastníkovy hypoteky
Stieber, Miloslav
This item has no abstract