DSpace banner

Browsing by Title

Now showing items 5-20 of 20

page.general.thumbnail
Deutsche Wirtschaftsgeschichte : von der Urzeit bis zur Gegenwart. Erster Band, Bis zum Ende der Hohenstaufen
Borchardt, Julian
Obsah: 1. Nejstarší doba; 2. Období vytváření kmenových států a stěhování národů; 3. Od Francké říše až do počátku vlastního středověku; 4. Od konce doby karolinské až do konce doby hohenštaufské.
page.general.thumbnail
Deutsche Wirtschaftsgeschichte : von der Urzeit bis zur Gegenwart. Zweiter Band, Vom Ende der Hohenstaufen bis auf die Bauernkriege (ungefähr 1270-1525)
Borchardt, Julian
Kniha podrobným způsobem analyzuje dějiny hospodářství na území dnešního Německa ve středověku (v letech 1270-1525). Autor popisuje hospodářský život v těchto stoletích, a to v různých oblastech: u šlechty, měst a na venkově.
page.general.thumbnail
Grundlagen, Grundgedanken und Kritik der tschechoslowakischen Bodenreform
Worliczek, Camillo
Obsah knihy: 1. Velkostatek a malostatek; 2. Agrárně-statistická data; 3. Stanovisko československých politických stran k pozemkové reformě; 4. Představení základních myšlenek československé pozemkové reformy; 5. Výsledek dosavadních prováděcích prací pozemkového úřadu; 6. Kritika.
page.general.thumbnail
Handbuch der Politik. Vierter Band, Der wirtschaftliche Wiederaufbau
; Anschütz, Gerhard
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Listy z dějin brněnského obchodu
Šebánek, Jindřich; Mayer, Jindřich; Balbinder, Karel
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Mezinárodní úvěry : (plán "Ter Meulenův")
Svaz národů
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Pojišťovací podvod : studie kriminálně-politická
Solnař, Vladimír
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Řízení rozpočtové u korporací územních
Laštovka, Karel
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Slovník národohospodářský, sociální a politický. I. díl, [A-Č]
; Chalupný, Emanuel
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Slovník národohospodářský, sociální a politický. II. díl, [D-L]
; Chalupný, Emanuel
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Slovník národohospodářský, sociální a politický. III. díl, [M-Ž]
; Chalupný, Emanuel; Krejčí, Dobroslav
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Vývoj a právní povaha vlastníkovy hypoteky
Stieber, Miloslav
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Zákony o pozemkové reformě s příslušnými nařízeními
Krejčí, Dobroslav
This item has no abstract