Ústavní právo od r. 1919

Archiv

Odpovědnost presidenta republiky a vlády
Promulgace zákonů : její vztah k sankci, vetu, publikaci a k soudcovskému zkoumání zákonů
Grundriss des Tschechoslowakischen Verfassungsrechtes
Národnostní právo československé
Grundfragen der Staatenkunde
Histoire constitutionnelle de la France de 1789 a 1870. Tome second, De la Chute de l'Empire a l'Avénement de la troisiéme République (1815-1870) (De la Chute de l'Empire a l'Avénement de la troisiéme République (1815-1870))
Dějiny veřejného práva v střední Evropě : nástin. Kniha první, Právo ústavní (Právo ústavní)
Nejvyšší správní soud : s jazykovými předpisy, platícími před Nejvyšším správním soudem, zákon o moci soudcovské, zákon o rozhodování nároků soukromoprávních úřady správními a příslušné předpisy
Das Wahlprüfungsrecht bei der Reichstagswahl
Parlament a politické strany
Demokratie und Parlamentarismus : ihre Schwierigkeiten und deren Lösung : eine Rundfrage der "Prager Presse".
Domovské právo a štátne občanstvo platné na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi : (Praktická príručka)
Základy práva ústavního. Díl I.
Delegace zákonodárné moci v moderní demokracii
Grundriss des tschechoslowakischen Staatsrechtes : (Verfassungs- und Verwaltungsrechtes) (Nástin československého ústavního práva)
Národnostní autonomie v Československu?
Die Grundlagen der politischen Parteibildung
Základy práva ústavního. Díl I., Ústavní řád našeho státu (Ústavní řád našeho státu)
Nejvyšší správní soud : informativní výklad na podkladě prakse a judikatury N. S. S.
Státověda a theorie politiky
Pojem státního území : studie státovědecká
Ústavní listina Československé republiky : její znění s poznámkami
Základy práva ústavního. Díl II., Ústavní řád a veřejné právo našeho státu (Ústavní řád a veřejné právo našeho státu)
Verfassungsgeschichte von Syrakus (Ústavní dějiny Syrakus)
Die ständisch-autoritäre Verfassung Österreichs : Ein kritisch-systematischer Grundriss (Stavovská = autoritářská organizace Rakouska : kritický systematický nástin)
Die verfassungsrechtliche Grundlage für die Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften : (Art. 138 Abs. 1 und 173 der Deutschen Reichsverfassung vom 11. August 1919)
Stručný přehled zřízení správního
Volební soudnictví
Čs. štátne občianstvo, domovské právo, opcia a priznanie čs. štátneho občianstva = CSSZ. állampolgárság, községi illetöség, opció és a CSSZ. állampolgárság elismerése (CSSZ. állampolgárság, községi illetöség, opció és a CSSZ. állampolgárság elismerése)
Spolkový a politický činovník ve styku s úřadem
Republikanisches Staatsrecht. II., Der Entwurf einer Wahlordnung für die tschechosl. Nationalversammlung ; Zugleich ein Beitrag zur Lehre und zum Verständnis des Verhältniswahlrechts (Der Entwurf einer Wahlordnung für die tschechosl. Nationalversammlung ; Zugleich ein Beitrag zur Lehre und zum Verständnis des Verhältniswahlrechts)
Dokumenty sovětsko-československého přátelství
Štátne občianstvo a domovské právo na Slovensku
The Marxian theory of the State
The principles of revolution : a study in ideals
Die Entstehung der deutschböhmischen Arbeiterbewegung : Geschichte der deutschen Sozialdemokratie Böhmens bis 1888
Soustava československého práva státního
Základy práva ústavního
Zákony a nařízení o úpravě náboženských poměrů podle práva uherského, platného v ČSR
Das Parlamentarische Wahlrecht : dargestellt in den Grundlegenden bestimmungen der wesentlichsten Staaten
Naše ústava
Zpětná působnost zákonů s hlediska práva ústavního