Národní hospodářství, finanční právo od r. 1919

Archiv

Konec rakousko-uherského státního dluhu : příspěvek k dějinám sukcesí států a státních bankrotů
Grundlagen, Grundgedanken und Kritik der tschechoslowakischen Bodenreform (Základy, základní myšlenky a kritika československé pozemkové reformy)
Slovník národohospodářský, sociální a politický. III. díl, [M-Ž]
Kupní síla peněz, výše důchodů a úroková míra, jich souvislost a příčiny určující jich změny (se zvláštním zřetelem k vývoji nejnovějších peněžních poměrů)
Kvantitní teorie peněz : její dogmatický vývoj a kritika
O právní úpravě depositního, lombardního a komisního obchodu s cennými papíry : výklad zákona ze dne 10. října 1924, čís. 241 Sb. z. a n. o povinnostech bankéřů při úschově cenných papírů
Slovník národohospodářský, sociální a politický. I. díl, [A-Č]
Pojišťovací podvod : studie kriminálně-politická
Korporační řád a hospodářství fašistické Italie
Tragický vývoj nezaměstnanosti u nás : léta krise 1929-1934
Deutsche Wirtschaftsgeschichte : von der Urzeit bis zur Gegenwart. Erster Band, Bis zum Ende der Hohenstaufen (Německé hospodářské dějiny. Díl první, Od nejstarších dob až po současnost)
Námezdní práce a kapitál
Německá teorie státního hospodářství. Část prvá, Základy teorie státního hospodářství a její vývoj v Německu v devatenáctém století (Základy teorie státního hospodářství a její vývoj v Německu v devatenáctém století)
Universalismus jako metoda hospodářské vědy : kritický rozbor Spannovy hospodářské teorie
Zákony o pozemkové reformě s příslušnými nařízeními
Samosprávné finance. Oddíl první, Otázka samosprávných financí v Československu. Oddíl druhý, Právní úprava samosprávných financí z r. 1930 v Československu (Otázka samosprávných financí v Československu)
Československá finanční politika : nástin vývoje v letech 1918-1930
Právo cenných papierov : zmenka, šek, tovarový záložný list
Listy z dějin brněnského obchodu
Alois Rašín : jeho život, dílo a doba
Naše berní právo : základy právních předpisů o daních a veřejných dávkách. Část všeobecná
Nástin československého práva finančního
Slovník národohospodářský, sociální a politický. II. díl, [D-L]
Československé daňové zákony : obsahují československé zákony o přímých daních, státních a autonomních přirážkách, vojenské taxe, finančním hospodářství obcí a j. v.
Nové směry v obchodní politice : (hospodářský nacionalismus - clearing - kompensace)
Světová hospodářská krise a nezaměstananost
Základní pojmy obecného finančního práva : kritická studie
Zákon o přímých daních. Díl I., (Daň důchodová I. Výdělková všeobecná II. Výdělková zvláštní III. Pozemková IV. Domovní V. Rentová VI. Tantiemová a z vyššího služného VII.)
Deutsche Wirtschaftsgeschichte : von der Urzeit bis zur Gegenwart. Zweiter Band, Vom Ende der Hohenstaufen bis auf die Bauernkriege (ungefähr 1270-1525) (Německé hospodářské dějiny : od počátků až k současnosti. Svazek druhý, Od konce doby Hohenstaufské až do selských válek (přibližně 1270-1525))
Řízení rozpočtové u korporací územních
Vývoj a právní povaha vlastníkovy hypoteky
Naše berní právo : základy právních předpisů o daních a veřejných dávkách. Část zvláštní
Revision des Friedensvertrages : eine Fortsetzung von "Die wirtschaftlichen Folgen des Friedensvertrages"
Handbuch der Politik. Vierter Band, Der wirtschaftliche Wiederaufbau (Der wirtschaftliche Wiederaufbau)
Komentář k daňové reformě. Část I., Zákon o přímých daních
La crise du capitalisme et le problème de l'économie dirigée
Das Agrarproblem im neuen Europa
Bestimmungen für den Holzhandel an der Produktenbörse in Olmütz (Ustanovení pro obchod se dřevem na komoditní burze v Olomouci)
Mezinárodní úvěry : (plán "Ter Meulenův")
Englišova šedesátka : ke dni 17. srpna 1940