Ostatní (právní fond) od r. 1919

Archiv

Sociální pojištění v Československu
Diritto e filologia : risposta di un giurista alle critiche di un filologo
Pocta k šedesátým narozeninám univ. prof. dr. Ant. Hobzy
Sborník prací k padesátým narozeninám Karla Engliše (Sborník Karla Engliše)
Studijní předpisy obecné. Část druhá
III. dodatky k Příruční sbírce justičních zákonů platných v zemích české a moravskoslezské : podle stavu zákonodárství ku dni 1. ledna 1940
Odborná pozůstalost a korespondence prof. Dra Antonína Randy a korespondence jeho rodiny
Právní případ Dra K. Perglera : kritický rozbor
Pocta k šedesátým narozeninám Dr. Emila Háchy
Norwegian Migration to America : the American Transition
Politické poměry v Československé republice
Histoire de France contemporaine : depuis la révolution jusqu'a la paix de 1919. Tome <<sixième=6>>, La Révolution de 1848 - Le second Empire (1848-1859) (La Révolution de 1848 - Le second Empire (1848-1859))
II. dodatky k Příruční sbírce justičních zákonů platných v zemích české a moravskoslezské : podle stavu zákonodárství ku dni 1. července 1937
Paměti Dr. Karla Kramáře (Paměti)
Prawo kościelne. Część pierwsza
Schweizer Juristen der letzten Hundert Jahre (Švýcarští právníci posledních sta let)
Pocta k šedesátým narozeninám Dr. Jiřího Hoetzla
Šestisté výročí církevní metropole české : úvaha historickoprávní
Řeč univ. Prof. Dra Jana Kaprasa na slavnostní valné hromadě Ústřední Matice školské, pořádané na paměť padesátého výročí jejího trvání, v Praze dne 7. prosince 1930
Erinnerung an Ludwig Mitteis : nach einem am 24. Januar 1922 in der deutschen Gesellschaft für Altertumskunde in Prag gehalten Vortrage
Sojedinennyje štaty Severnoj Ameriky v istorii čelovečenstva 1776-1926
20 let sociální péče v Československé republice
Černá kniha Heydrichova režimu : dokumenty a zápisy září 1941-leden 1942
Problém malých národů v evropské krisi ; Problém malých národů po světové válce
Idea Československého státu
Zákon o zabrání velkého majetku pozemkového ze dne 16. dubna 1919 č. 215 Sb. z. a n. (Zákon rámcový)
Le principe des nationalités
Ferdinand Lassalle - Nachgelassene Briefe und Schriften. Erster Band, Briefe von und an Lassalle bis 1848 (Briefe von und an Lassalle bis 1848)
Naše právo a stát : sborník k šedesátému výročí založení Spolku československých právníků "Všehrd" (Zákon a právo)
Pravovárečná měšťanstva v Čechách
ČSL. právo elektrárenské (Československé právo elektrárenské)
Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters. Dreizehnter Band, Geschichte der Päpste im Zeitalter der katholischen Restauration und des Dreißigjährigen Krieges : Gregor XV. und Urban VIII. (1621-1644). Zweite Abteilung, Urban VIII. (1623-1644), zweiter Teil (Geschichte der Päpste im Zeitalter der katholischen Restauration und des Dreißigjährigen Krieges : Gregor XV. und Urban VIII. (1621-1644). Urban VIII. (1623-1644), zweiter Teil)
La vie juridique des peuples : bibliotheque de droit contemporain. I., Belgique (Belgique)
Resoluce Národního shromáždění Federativní lidové republiky Jugoslavie o nespravedlívých a nepravdivých obžalobách proti FLRJ.
Sborník prací k poctě šedesátých narozenin Jaroslava Kallaba : 24. VI. 1939
Ochrana nájemníků, bytová péče a podpora stavebního ruchu : (zákon z 8. dubna 1920, č. 275 Sb. z. a n., zákon z 11. března 1921, č. 100 Sb. z. a n., nařízení vl. r. čsl. z 21.5.1921, č. 191 Sb. z a n. atd.)
Papežská politika a císařský dvůr pražský na předělu XVI. a XVII. věku (Politica papale e la curia imperiale a Praga alla fine del cinquecento ad al principo del secondo)
Prikaznyje sud'ji XVII veka
Obecní zřízení zemí republiky Československé se všemi zákony k tomu se vztahujícími a s příslušnou judikaturou až do doby nejnovější
Paläographie der juristischen Handschriften des 12. bis 15. und der juristischen Drucke des 15. und 16. Jahrhunderts
České vodní právo : systematický výklad norem českého zákona vodního se zřetelem k úchylkám vodního zákona Moravského a Slezského
La vie juridique des peuples : bibliotheque de droit contemporain. V., Espagne (Espagne)
O autonomii university
Petit Vocabulaire d'Histoire du Droit Français