DSpace banner

Browsing by Title

Now showing items 133-152 of 2296

page.general.thumbnail
The Book of the Dead. Vol. 1., Introduction and Chapters I.-XV.
; Budge, E. A. Wallis
This item has no abstract
page.general.thumbnail
The Book of the Dead. Vol. 2., Chapters XV.-CXXXV.
; Budge, E. A. Wallis
This item has no abstract
page.general.thumbnail
The Book of the Dead. Vol. 3., Chapters CXXXVI-CXC.
; Budge, E. A. Wallis
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Das böhmische Staatsrecht
Kramář, Karel
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Bratislava
; Kraus, František
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Le bref "dominus ac redemptor" portant suppression de la compagnie de Jesus
Klement; Ignác z Loyoly
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Briefe aus dem Felde, aus der Untersuchungshaft und aus dem Zuchthaus
Liebknecht, Karl
Publikace obsahuje dopisy německého socialistického politika a spoluzakladatele Komunistické strany Německa (KPD) Karla Liebknecha z období první světové války.
page.general.thumbnail
Briefe aus dem Gefängnis : mit einem Bild und einem Faksmile
Luxemburg, Rosa
Publikace otiskuje dopisy, které poslala Rosa Luxemburgová z vězení během první světové války.
page.general.thumbnail
Briefe eines politischen Flüchtlings
Kürnberger, Ferdinand; Deutsch, Otto Erich
Kniha obsahuje dopisy rakouského spisovatele a revolucionáře z roku 1848 Ferdinanda Kürnbergera z let 1848-1856.
page.general.thumbnail
Britisches und römisches Weltreich : eine sozialwissenschaftliche Parallele
Hatschek, Julius
Kniha se skládá z následujících kapitol: 1. Přímořská kultura polis; 2. Ústavní a správní podobnosti; 3. To, co je spojuje.
page.general.thumbnail
British History in the nineteenth Century (1782-1901)
Trevelyan, George Macaulay
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Brno v boji za svobodu : [sborník vzpomínek]. Druhý svazek
; Kudela, Josef
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Brno v boji za svobodu : sborník vzpomínek
; Kudela, Josef
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Die Bulle "Unam sanctam" und das vatikanische Autoritätsprinzip
Joos, Wilhelm
Kniha popisuje bullu Unam sanctam vydanou 18. listopadu 1302 papežem Bonifácem VIII. Po Dictatus papae Řehoře VII. se jedná o druhý nejvýznamnější papežský dokument definující církev jako nezávislou univerzální křesťanskou instituci.
page.general.thumbnail
Bunte Betrachtungen und Bemerkungen
Unger, Joseph
Kniha je tvořena nejrůznějšími aforismy.