DSpace banner

Browsing by Title

Now showing items 5-24 of 2763

page.general.thumbnail
Abhandlungen aus dem oesterreichischen Strafrecht. Erster Band
Glaser, Julius
Kniha pojednává o vybraných otázkách rakouského trestního práva; v jednotlivých kapitolách jsou obsaženy také exkurzy do dějin trestního práva.
page.general.thumbnail
Abriss der Kirchengeschichte zum Unterrichtsgebrauche an den unteren Klassen der Mittelschulen
Kühnl, Adolf
Publikace pojednává o církevních dějinách od narození Krista, nastoupení Konstantina na trůn, od Konstantina až do založení papežského státu. Dále od založení papežského státu až k Řehoři VII. a Martinu Lutherovi až do současnosti.
page.general.thumbnail
Abseits vom Kulturkampf
Nippold, Friedrich Wilhelm Franz
This item has no abstract
page.general.thumbnail
L'actio negativa nell'ambiente dell'usufrutto
Boháček, Miroslav
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Adamovské železárny 1350-1928
Pilnáček, Josef
This item has no abstract