DSpace banner

Browsing by Title

Now showing items 3-22 of 2234

page.general.thumbnail
Abhandlungen aus dem oesterreichischen Strafrecht. Erster Band
Glaser, Julius
Kniha pojednává o vybraných otázkách rakouského trestního práva; v jednotlivých kapitolách jsou obsaženy také exkurzy do dějin trestního práva.
page.general.thumbnail
Abriss der Kirchengeschichte zum Unterrichtsgebrauche an den unteren Klassen der Mittelschulen
Kühnl, Adolf
Publikace pojednává o církevních dějinách od narození Krista, nastoupení Konstantina na trůn, od Konstantina až do založení papežského státu. Dále od založení papežského státu až k Řehoři VII. a Martinu Lutherovi až do současnosti.
page.general.thumbnail
Abseits vom Kulturkampf
Nippold, Friedrich Wilhelm Franz
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Adamovské železárny 1350-1928
; Pilnáček, Josef
This item has no abstract
page.general.thumbnail
De administrando imperio
Konstantin; Moravcsik, Gyula; Jenkins, Romilly James Heald
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Aeschyli Tragoediae
; Weil, Henri
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Das Agrarproblem im neuen Europa
Strakosch, Siegfried von
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Albín Bráf, život a dílo. Díl čtvrtý, Rozličné stati
Bráf, Albín; Gruber, Josef; Horáček, Cyril
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Albín Bráf, život a dílo. Díl druhý, Výbor statí z nauky národohospodářské
Bráf, Albín; Gruber, Josef; Horáček, Cyril
This item has no abstract