DSpace banner

Browsing by Title

Now showing items 173-192 of 2727

page.general.thumbnail
Briefe aus dem Gefängnis : mit einem Bild und einem Faksmile
Luxemburg, Rosa
Publikace otiskuje dopisy, které poslala Rosa Luxemburgová z vězení během první světové války.
page.general.thumbnail
Briefe eines politischen Flüchtlings
Kürnberger, Ferdinand; Deutsch, Otto Erich
Kniha obsahuje dopisy rakouského spisovatele a revolucionáře z roku 1848 Ferdinanda Kürnbergera z let 1848-1856.
page.general.thumbnail
Britisches und römisches Weltreich : eine sozialwissenschaftliche Parallele
Hatschek, Julius
Kniha se skládá z následujících kapitol: 1. Přímořská kultura polis; 2. Ústavní a správní podobnosti; 3. To, co je spojuje.
page.general.thumbnail
British History in the nineteenth Century (1782-1901)
Trevelyan, George Macaulay
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Brno v boji za svobodu : [sborník vzpomínek]. Druhý svazek
; Kudela, Josef
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Brno v boji za svobodu : sborník vzpomínek
; Kudela, Josef
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Das Buch im Wandel der Zeiten
Lange, Wilhelm H.
Kniha se zabývá písmem, papyrem, pergamenem, papírem, knihtiskem, výzdobou knih, vazbou knih, obchody s knihami, knihovnami a přáteli knih, pověstmi knih.
page.general.thumbnail
Buddhismus
Lang, Alois
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Bulgari ad digestorum titulum de diversis regulis iuris antiqui commentarius et Placentini ad eum additiones sive exceptiones
Beckhaus, Friedrich Wilhelm Konrad; Bulgaranus; Placentinus
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Die Bulle "Unam sanctam" und das vatikanische Autoritätsprinzip
Joos, Wilhelm
Kniha popisuje bullu Unam sanctam vydanou 18. listopadu 1302 papežem Bonifácem VIII. Po Dictatus papae Řehoře VII. se jedná o druhý nejvýznamnější papežský dokument definující církev jako nezávislou univerzální křesťanskou instituci.
page.general.thumbnail
Bunte Betrachtungen und Bemerkungen
Unger, Joseph
Kniha je tvořena nejrůznějšími aforismy.
page.general.thumbnail
Canones et decreta Concilii Tridentini : ex editione Romana a. 1834 repetiti
This item has no authors
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Canones et decreta sacrosancti oecumenici Concilii Tridentini sub Paulo III. Iulio III. et Pio IV. Pontificibus Maximis : Cum patrum subscriptionibus.
Pavel III., papež, 1468-1549; Julius III., papež, 1487-1555; Pius IV., papež, 1499-1565
This item has no abstract