DSpace banner

Browsing by Title

Now showing items 21-40 of 2115

page.general.thumbnail
Albín Bráf, život a dílo. Díl čtvrtý, Rozličné stati
Bráf, Albín; Gruber, Josef; Horáček, Cyril
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Albín Bráf, život a dílo. Díl druhý, Výbor statí z nauky národohospodářské
Bráf, Albín; Gruber, Josef; Horáček, Cyril
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Albín Bráf, život a dílo. Díl pátý, Výbor statí z politiky a samosprávy
Bráf, Albín; Gruber, Josef; Gruber, Josef; Horáček, Cyril
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Albín Bráf, život a dílo. Díl třetí, Výbor statí z nauky hospodářské a sociální politiky
Bráf, Albín; Gruber, Josef; Horáček, Cyril
This item has no abstract
page.general.thumbnail
L'Allemagne 1789-1810 : (fin de l'ancienne Allemagne)
Denis, Ernest
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Alois Rašín : jeho život, dílo a doba
Hoch, Karel
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Altbabylonische Rechtsurkunden aus der Zeit der Hammurabi-Dynastie. Teil 1.
Daiches, Samuel
Disertační práce se věnuje vybraným starobabylonským právním listinám z doby Chamurappiho dynastie. Většinou se jedná o kupní smlouvy nemovitostí. Text je vždy otištěn v originále, poté následuje překlad do němčiny a poznámky autora.
page.general.thumbnail
Das Altertum im Leben der Gegenwart : aus Vorträgen
Cauer, Paul
Kniha se skládá z následujících kapitol: Kupředu nebo zpět?; Římané a Řekové; Doba helénská a klasická; Výtvarné umění; Stavba verše; Homér; Tragédie; Věda; Jazyk; Člověk a stát; Výzkum tradice.
page.general.thumbnail
Die altkatholische Bewegung der Gegenwart, deren Ursprung, Entwicklung und Ziel in 50 Fragen und Antworten
Kopp, Max
Starokatolické hnutí současnosti, jeho počátky, vývoj a cíle v 50-ti otázkách a odpovědích
page.general.thumbnail
Das altkatholische Kirchenrecht und das Dekret Gratians
Sohm, Rudolf
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Altorientalische Kultur im Bilde
Hunger, Johannes; Lamer, Hans
Kniha se věnuje egyptské, babylonsko-asyrské a perské kultuře.
page.general.thumbnail
L'Amérique Latine et l'impérialisme Américain
Guilaine, Louis
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Amtlicher Entwurf eines Allgemeinen deutschen Strafgesetzbuchs nebst Begründung. Erster Teil, Entwurf
Publikace obsahuje návrh Všeobecného německého trestního zákoníku z roku 1925.