DSpace banner

Browsing by Title

Now showing items 2024-2043 of 2289

page.general.thumbnail
Universitätsreform : ein Programm
Cosack, Konrad
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Unsere Zukunft : eine socialpolitische Studie
Parthum, F. von
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Das Unternehmen als Gegenstand des Rechtsverkehrs
Pisko, Oskar
Kniha se zabývá rakouskou právní úpravou podniku, přičemž jsou analyzována různá právní odvětví. Na začátku knihy se autor pokouší vymezit, co to podnik vlastně je, a odpovídá na následující otázky: co jsou součásti podniku, jaká je jeho hodnota, prodej podniku, pacht podniku, podnik jako součást konkurzní podstaty a jako předmět exekuce, ručení za závazky podniku a další.
page.general.thumbnail
Untersuchungen zur Geschichte des Attischen Bürger- und Eherechts
Müller, Otto
Kniha se skládá z následujících kapitol: Úvod; 1. Doba po roce 403; 2. Kynosarges; 3. 411-403; 4. 451-411; 5. Před 451; 6. Přehled.
page.general.thumbnail
Urážka na cti podle českého práva zemského
Rauscher, Rudolf
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Usmrcení člověka v českém právu zemském
Rauscher, Rudolf
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Usucapio pro herede : Studie z práva římského
Vančura, Josef
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Uwagi o bieżącej historycznej chwili Polski
Grabski, Stanisław
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Úkol odvolání podle nového řádu soudního
Ott, Emil
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Ústava Rakouska dle Františka Palackého v l. 1848-49
Rieger, Bohuš
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Ústavní dějiny Rakouska
Rieger, Bohuš
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Útratová ustanovení zákona o ochraně cti
Kepert, Josef
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Úvahy historické a literární
Macaulay, Thomas Babington Macaulay; Váňa, Jan
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Úvahy vybrané z literárních, politických a náboženských spisů
Mazzini, Giuseppe; David, Josef Julius; Žďárský, Gustav; Clarke, William
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Úvod do archivní teorie i prakse
Hrubý, Václav
This item has no abstract