DSpace banner

Browsing by Title

Now showing items 2484-2503 of 2612

page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Siebzehnter Band. Die Schreckenzeit. Krieg in Belgien und am Rhein. Bürgerkrieg. Sieg des Berges über die Gironde. Charlotte Cordan und Marat. Glorreicher Aussland in der Vendeé und Bretagne. Die Verfassung von 1793. Das Revolutions-Tribunal oder Blutgericht und seine Opfer
Weiss, Johann Baptist
Kniha se věnuje tažení v Nizozemí v roce 1793, povstání v Bretani, pádu girondistů, odporu departmentu proti státnímu puči z 2. června 1793, odvrácené straně 10. srpna - žádná amnestie - konvent neodstoupil, královské rodině v Templu, procesu a popravě královny Marie Antoinetty, procesu a popravě girondistů, válce proti spojencům, válce ve Vendeé 1793, pomstě revoluce na Vendeé nebo povstání v Bretani.
page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Vierter Band, Der Islam. Karl der Große. Gregor VII.
Weiss, Johann Baptist
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Vierzehnter Band, Kaiser Leopold II. Abfall Nordamerikas von England. Beginn der französischen Revolution
Weiss, Johann Baptist
Kniha se věnuje době vlády císaře Leopoldova II. (1790-1792), Severní Americe, předehře francouzské revoluce a francouzské revoluci (od 4. května do 6. října 1789).
page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Zehnter Band, Die Revolution in England. Die Zeit Kaiser Leopolds I. und könig Ludwigs XIV.
Weiss, Johann Baptist
Kniha obsahuje následující kapitoly: anglická revoluce; doba Ludvíka XIV. a císaře Leopolda I.; Turecko a Rakousko, Polsko, Persie, Benátky; vrchol moci a zpupnost Ludvíka XIV.; turecké nebezpečí a Maďaři; pád domu Stuartovského; velká koalice proti Ludvíkovi XIV.; válka o španělské dědictví.
page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Zweiter Band, Hellas und Rom
Weiss, Johann Baptist
Dvě hlavní části knihy se věnují starověkému Řecku a římské říši.
page.general.thumbnail
Weltgeschichte. Zwölfter Band, Maria Theresia. Friedrich II. Französische Literatur. Polen
Weiss, Johann Baptist
Kniha se zabývá rakouskou válkou o dědictví 1740-1748, osmiletým mírem v letech 1748-1756, sedmiletou válkou, Angličany a Francouzi ve východní Indii, Ruskem (dobou Kateřiny II.) a prvním dělením Polska.
page.general.thumbnail
Die Weltrevolution : Erinnerungen und Betrachtungen 1914-1918
Masaryk, Tomáš Garrigue; Hoffmann, Camill
Tato publikace je posledním velkým spisem T.G. Masaryka a do jisté míry by se dala považovat za jeho bilanci celoživotních ideově politických východisek, postihů a snah. Podává memoárové svědectví o jeho činnosti v československém zahraničním odboji za 1. světové války, zápasu za vytvoření samostatného Československa, poválečných uspořádáních světa i ideji a poslání nově vzniklého Československa.
page.general.thumbnail
Das Werden eines Volkes und der Weg eines Mannes: Eduard Beneš
Weil, Friedrich
Kniha se zabývá osobností Edvarda Beneše, ale také československým národem.
page.general.thumbnail
Der Wert der Rechtsgeschichte und seine Grenzen : eine akademische Antrittsrede
Anderssen, Walter
Jedná se o krátkou úvahu o významu právních dějin pro právnické studium.
page.general.thumbnail
Das Wesen des beneficium competentiae in geschichtlicher Entwicklung
Zipperling, Albert
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Wie kommt es, dass Adolf Merkel im Strafrecht den Determinismus vertritt?
Berner, Albert Friedrich
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Wilhelm Liebknecht : sein Leben und Wirken
Eisner, Kurt
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Wilson : das Schicksalsbuch Deutschlands und der Welt
Wilhelm, Walter
Kniha obsahuje projevy, poselství, články a spisy amerického prezidenta Wilsona.
page.general.thumbnail
Wirtschaftliche Schwankungen der Zeit von Alexander bis Augustus
Heichelheim, Fritz M.
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Wladimir Iljitsch Lenin : ein treues Bild seines Wesens
Guilbeaux, Henri
Kniha obsahuje následující kapitoly: I. Život; II. Vůdčí myšlenka, dílo, skutky; III. Zážitky a vzpomínky.
page.general.thumbnail
Woodrow Wilson a úprava světa : podle neuveřejněných a osobních pramenů. Kniha první
Grayson, David; Kraus, Jaroslav; Vodička, Arne; Beneš, Edvard
This item has no abstract
page.general.thumbnail
Wörterbuch der Antike : mit Berücksichtigung ihres Fortwirkens
Lamer, Hans; Bux, Ernst; Schöne, Wilhelm
This item has no abstract