Právní teorie od r. 1919

Archive

O podstatě práva : zároveň rozbor normativní teorie
Seznam veškerých okresních soudů v čsl. republice, zároveň i s přehledem jich nadřízených soudů a státních zastupitelství
Právní věda a věda o právu : poznámky ke Kallabově a Englišově noetice
Einführung in die Rechtswissenschaft. Erster Teil, Methoden und Quelenlehre
Il concetto realistico ed il concetto normologico della norma giuridica
Úvod do studia právnického : (normativní theorie)
Teorie práva
Das Problem der Demokratie (Problém demokracie)
Sborník prací k poctě šedesátých narozenin Františka Weyra : 25.IV.1939 (František Weyr)
Slovanská myšlenka v české politice
Základy filosofie právní : (nauka o poznávání právnickém)
Problém interpretace normy
Svrchovanost a svoboda
Zásada právnosti státních funkcí a zásada zákonnosti správy
Einführung in die Rechtswissenschaft. Zweiter Teil, Das Rechtssystem
Zum römischen Provinzialprozeß
Antická a naše právní kultura
Grammaire de la politique
Elementi di scienza politica
Ryzí nauka právní : metoda a základní pojmy
O trestním soudnictví nad mládeží : zákon ze dne 11. března 1931 č. 48 Sb. z. a n. s důvodovými zprávami, prováděcími nařízeními a souvisícími zařízeními
Leviathan, neboli, O podstatě, zřízení a moci státu církevního a občanského
A text-book of Roman law from Augustus to Justinian
Rok 1848 dle deníku vlasteneckého učitele Františka Václava Karlíka v Rokycanech
Le donazioni fra coniugi in diritto romano
Právní jevy v čase : (právně-teoretická studie)
La théorie de l'abus des droits
Římský civilní proces