Právní dějiny od r. 1919

Archiv

Die Juristische Fakultät (Universität ihre Geschichte, Aufgabe und Bedeutung in der Gegenwart)
Miscellanea historico-iuridica : sborník prací o dějinách práva napsaných k oslavě šedesátin JUDra Jana Kaprasa, řádného profesora Karlovy university, jeho přáteli a žáky
Dějiny polského národa
Précis d'histoire du droit français
Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Tomi IV, fasciculus primus, Inde ab A. MCCXLI usque ad A. MCCLIII (Inde ab A. MCCXLI usque ad A. MCCLIII)
Právní dějiny zemí koruny české. Díl třetí, Dějiny státního zřízení. Část druhá, Doba pobělohorská (Dějiny státního zřízení)
The Historians of Anglo-American Law
The Privy Councillors in the House of Commons 1604-1629
Monumentum Antiochenum : die neugefundene Aufzeichnung der Res gestae divi Augusti im pisidischen Antiochia
Zur Lehre von den Correal-Obligationen
Demokracie dnes a zítra
Les Perspectives de l'Unification du Droit de Change depuis 1910
Vznik českého národa : úvod do českých dějin. II., Národ a města (Národ a města)
Dějiny československé : pro nejvyšší třídy škol středních
Handbuch der Politik. Dritter Band, Die politische Erneuerung (Die politische Erneuerung)
Lezioni di diritto Bizantino. Parte speciale, Le successioni
Jak on to viděl
Soudní knihy osvětimské a zátorské z r. 1440-1562
Raccolta di scritti editi e inediti. Vol. IV., Diritto musulmano. Diritti orientali cristiani
Il divieto delle donazioni fra coniugi
Index Interpolationum, quae in Iustiniani Digestis inesse dicuntur. Supplementum I., Ad libros Digestorum I-XII pertinens (Ad libros Digestorum I-XII pertinens)
Uherská politika Přemysla Otakara II.
Storia critica di Roma : durante i primi cinque secoli. Volume IV., I Sanniti ed i Galli. Pirro e Cartagine. Roma alla testa della confederazione Italica
Verträge zugunsten Dritter : Rechtsgeschichtliches und Rechtsvergleichendes
Dějiny Evropy v letech 1812-1870. I.
Příspěvky k listáři Dra. Frant. Lad. Riegra. Díl II., Z let 1872 až 1903 (Z let 1872 až 1903)
Aus einer ägyptischen Zivilprozeßordnung der Ptolemäerzeit : (3.-2. vorchristl. Jahrh.)
Prestuplenija gitlerovcev protiv mirnogo naselenija
Le XII Tavole. (Parte seconda)
Précis Élémentaire de l'Histoire du Droit Français. [1. publ.]
Index Interpolationum, quae in Iustiniani Digestis inesse dicuntur. Tomus I., Ad libros Digestorum I - XX pertinens (Ad libros Digestorum I - XX pertinens)
Literatura právnická
Paměti. Část II., svazek 1, Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství (Edvard Beneš - Paměti)
Ruská revoluce. Část 1., Od revolučních dnů březnových k agitaci Leninově (březen, duben a květen 1917)
Serta mauroviciana : commentationes oblatae Joanno Maurović sexagenario ab amicis, collegis et discipulis (Spomenica Mauroviču : prilozi posvećeni Ivanu Mauroviću od prijatel'a, drugova i učenika o šesetogodisńici négova zivota)
Vznik českého národa : úvod do českých dějin. I., Národ v době družinné (Národ v době družinné)
Cestami odboje : (jak žily a kudy táhly čs. legie). Díl IV.
Le XII Tavole. (Parte prima)
Cours de doctorat sur l'histoire du droit matrimonial français : Le lien de mariage
Istituti Tutelari : Anno accademico 1928-29
Nachgelassene Briefe und Schriften. Dritter Band, Der Briefwechsel zwischen Lassalle und Marx nebst Briefen von Friedrich Engels und Jenny Marx an Lassalle und von Karl Marx an Gräfin Sophie Hatzfeldt (Der Briefwechsel zwischen Lassalle und Marx nebst Briefen von Friedrich Engels und Jenny Marx an Lassalle und von Karl Marx an Gräfin Sophie Hatzfeldt)
Sozialdemokratische Lehrjahre (Sociálnědemokratická léta učení)
Histoire Constitutionnelle de l'Union Américaine. Volume 1., La Naissance du Fédéralisme aux États-Unis (La Naissance du Fédéralisme aux États-Unis)
La Charte constitutionnelle de l'Empire Russe de l'an 1820
Znovu o pokusu škrtnouti vědní obor církevního práva na právnických fakultách československých : v podstatě předneseno na veřejném diskuzním večeru pořádaném Právní sekcí Akademické ligy studenské dne 16. ledna 1936
Constitutional History of England
Manuel de diplomatique : diplomes et chartes-chronologique éléments critique et parties constitutives de la teneur des chartes les chancelleries-les actes privés
Scritti in onore di Contardo Ferrini pubblicati in occasione della sua beatificazione. Volume primo
Dějiny práva na Slovensku : tresť přednášek
The mysterious science of the law : an essay on Blackstone's Commentaries showing how Blackstone, employing eighteenth-century ideas of science, religion, history, aesthetics, and philosophy, made of the law at once a conservative and a mysterious science
Hypografé jako předchůdce císařského reskriptu římského práva : studií o římském reskriptu. Část I., Právo řecko-egyptské, historickoprávní příspěvek k nauce o právních pramenech, současně příspěvek k dějinám abstraktní obligace
Listiny k dějinám lidového hnutí náboženského na českém východě v XVIII. a XIX. věku. Díl II., Z let 1782 až 1870 (Z let 1782 až 1870)
V záujme Slovenska : parlamentné reči predsedu Obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave senátora Kornela Stodolu
Kniha o Karlu Hermannu-Otavském
L'inaliénabilité dotale et la novelle 61
Nové Slovensko (New Slovakia)
Paměti
Sociální krise a zápasy ve městech čtrnáctého věku
The Life of Andrew Jackson
Cours élémentaire d'histoire du droit français : a l'usage des étudiants de premiere année
Acta congressus iuridici internationalis : VII saeculo a decretalibus Gregoii IX. et XIV. a codice Iustiniano promulgatis Romae 12-17 Novembris 1934. Volumen quartum
Acta congressus iuridici internationalis : VII saeculo a decretalibus Gregoii IX. et XIV. a codice Iustiniano promulgatis Romae 12-17 Novembris 1934. Volumen secundum
Captivus : studie o právním postavení římského občana-válečného zajatce
Per la storia della giurisprudenza e delle universitá Italiane : nuovi saggi
Handbuch der Politik. Sechster Band, Urkunden zur Politik unserer Zeit (Urkunden zur Politik unserer Zeit)
Il problema scientifico del diritto musulmano
Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters. Erster Band, Geschichte der Päpste im Zeitalter der Renaissance bis zur Wahl Pius’ II. : Martin V., Eugen IV:, Nikolaus V., Kalixtus III. (Geschichte der Päpste im Zeitalter der Renaissance bis zur Wahl Pius’ II. : Martin V., Eugen IV:, Nikolaus V., Kalixtus III.)
K počiatkom maďarizácie. Diel druhý, Prvé zákony maďarizačné 1790-92 (Prvé zákony maďarizačné 1790-92)
Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Tomi V. Fasciculus primus, Inde ab A. MCCLIII usque ad A. MCCLXVI (Inde ab A. MCCLIII usque ad A. MCCLXVI)
Festschrift für Gustav Hanausek : zu seinem siebzigsten geburtstage am 4. September 1925 Überreicht von seinem Freunden und Schulern
Woodrow Wilson a úprava světa : podle neuveřejněných a osobních pramenů. Kniha první
Nové československé dějiny
Précis d'histoire du droit français
Slovensko kedysi a teraz : politický prehľad
Index Interpolationum, quae in Iustiniani Digestis inesse dicuntur. Tomus II., Ad libros Digestorum XXI-XXXV pertinens (Ad libros Digestorum XXI-XXXV pertinens)
Česká politika za světové války
Istoricko-pravni zbornik : opšteg seminara za istoriju države i prava. Sveska 1
Sindacalismo fascista
Von der Monarchie zum Volksstaat : zur Geschichte der Revolution in Deutschland insbesondere in Würtemberg
La legittimazione passiva nell'azione funeraria
Příspěvky k listáři Dra. Frant. Lad. Riegra. Díl I., Z let 1836 až 1871 (Z let 1836 až 1871)
První odborový sjezd československých právníků : Praha 26.-28. září 1936
Ricerche su alcune Glosse alle Istutuzioni e sulla "Summa Institutionum" pseudoirneriana
Turecká válka v evropské politice v letech 1592-1594 : obraz dějin diplomacie protireformační
British History in the nineteenth Century (1782-1901)
Otakar Sommer
Dějiny Evropy v letech 1812-1870. II., 1
Acta congressus iuridici internationalis : VII saeculo a decretalibus Gregoii IX. et XIV. a codice Iustiniano promulgatis Romae 12-17 Novembris 1934. Volumen tertium
Základy právního postavení klášterů a klášterního velkostatku ve starém českém státě : (12.-15. stol) : (zakladatelská práva - pozemková vrchnost - imunita). Část první, Zakladatelská práva (Zakladatelská práva)
Základy právního postavení klášterů a klášterního velkostatku ve starém českém státě : (12.-15. stol) : (zakladatelská práva - pozemková vrchnost - imunita). Část druhá, Pozemková vrchnost ; Imunita hospodářská (Pozemková vrchnost)
Pocta k šesdesiatym narodeninám Dr. Karla Laštovku (Starre oder begsame Verfassung)
Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters. Vierter Band, Geschichte der Päpste im Zeitalter der Renaissance und der Glaubensspaltung von der Wahl Leos X. bis zum Tode Klemens' VII. (1513-1534). Zweite Abteilung, Adrian VI. und Klemens VII. (Geschichte der Päpste im Zeitalter der Renaissance und der Glaubensspaltung von der Wahl Leos X. bis zum Tode Klemens' VII. (1513-1534). Adrian VI. und Klemens VII.)
O České Těšínsko : podstata a metody otázky těšínské
Římské právní prvky v právní knize brněnského písaře Jana
Sborník prací z dějin práva československého. Svazek I. (Právní dějiny české, československé, slovanské, středoevropské)
La genesi del procedimento formulare
Sociální demokracie v československé revoluci
Omyly a nebezpečí pozemkové reformy
Cognitio : étude sur le role du juge dans l'instruction du proces civil antique
Handbuch der Politik. Fünfter Band, Der Weg in die Zukunft (Der Weg in die Zukunft)
Přehled dějin veřejného práva v střední Evropě. Část první
Otakar Sommer (Otakar Sommer : k prvému výročí jeho smrti)
Viliam Pauliny-Tóth, slovenský poslanec v r. 1869-72
O zvolené posloupnosti v českém právu zemském
Palästina : idee, probleme, tatsachen (Palestina - myšlenka, problémy, skutečnosti)
Il pensiero giuridico di San Girolamo
Lezioni di diritto musulmano
Zržijzenij zemské knijžetstwij Oppolského, a Ratiborského, y giných kraguow k nim přijslussegijcých
Der Gnomon des idios logos. Erster Teil, Der Text
Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters. Dritter Band, Geschichte der Päpste im Zeitalter der Renaissance von der Wahl Innozenz' VIII. bis zum Tode Julius II. Erste Abteilung, Innozenz VIII. und Alexander VI. (Geschichte der Päpste im Zeitalter der Renaissance von der Wahl Innozenz' VIII. bis zum Tode Julius II. Innozenz VIII. und Alexander VI.)
Zemské zřízení moravské z roku 1535 : spolu s tiskem z roku 1562 nově vydaným
Die römischen Päpste in den letzten vier Jahrhunderten. Erster Band (Římští papežové v posledních čtyřech staletích)
Appunti di diritto Bizantino. I. Parte Generale, Le fonti (Le fonti)
Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters. Dritter Band, Geschichte der Päpste im Zeitalter der Renaissance von der Wahl Innozenz' VIII. bis zum Tode Julius II. Zweite Abteilung, Pius III. und Julius II. (Geschichte der Päpste im Zeitalter der Renaissance von der Wahl Innozenz' VIII. bis zum Tode Julius II. Pius III. und Julius II.)
Histoire Constitutionnelle de l'Angleterre son Origine et son Développement. Tome 2.
Obrázkové dějiny naší samostatnosti. Díl 2.
Le obbligazioni nel diritto inglese in rapporto al diritto italiano : con una introduzione sul diritto inglese in generale
Die historische Methode Karl Friedrich Eichhorns
K odchodu prof. Dr. Otakara Sommera z právnické fakulty Komenského university : (portrét romanisty)
Lineamenti del sistema contrattuale nel diritto dei papiri
Racial State : the German Nationalities Policy in the Protectorate of Bohemia-Moravia
Povaha kultových práv k věcem : příspěvěk k dogmatice práva, platného v historických zemích ČSR
Études sur le Droit Babylonien : les Lois Assyriennes et les Lois Hittites
Griechische und griechisch-demotische Ostraka der Universitäts- und Landesbibliothek zu Strassburg im Elsass. Erster Band, Texte
Il possesso. Parte prima, Corso di Pandette svolto nella R. Universita di Catania (1934-35) (Corso di Pandette svolto nella R. Universita di Catania (1934-35))
Kníže Václav Svatý : (k tisíciletí českého státu)
Zentraleuropa ein Lebendiger Organismus
Führertum : 25 Lebensbilder von Feldherren aller Zeiten (Vůdcovství: 25 obrazů ze života vojevůdců všech dob)
Paměti a listář dra Aloise Pražáka. Díl druhý, Listář z let 1849-1901
Studien zu Salvius Julianus
Washington Close-Ups : Intimate views of some Public Figures
Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters. Zweiter Band, Geschichte der Päpste im Zeitalter der Renaissance von der Tronbesteigung Pius' II. bis zum Tode Sixtus'IV. (Geschichte der Päpste im Zeitalter der Renaissance von der Tronbesteigung Pius' II. bis zum Tode Sixtus'IV.)
Čtení o ústavních dějinách slovenských
De administrando imperio
[Manuel de diplomatique]. Livre IV, Parties constitutives des chartes (Parties constitutives des chartes)
Per la storia della giurisprudenza e delle universitá Italiane : nuovi saggi
Mélanges. Tome I.
The political rights of women in the Czechoslovak Republic
Contributi alla storia delle corporazioni a Roma
Das Weltreich der Caesaren
Index Interpolationum, quae in Iustiniani Digestis inesse dicuntur. Tomus III., Ad libros Digestorum XXXVI-L pertinens (Ad libros Digestorum XXXVI-L pertinens)
Národ a stát : řeč proslovená na schůzi Národní Jednoty v Olomouci dne 4. března 1923
Ademptio legati : příspěvek k nauce o zrušení odkazů podle práva římského
Briefe eines politischen Flüchtlings (Dopisy politického vězně)
England by an Overseas Englishman
Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters. Vierzehnter Band, Geschichte der Päpste im Zeitalter des fürstlichen Absolutismus von der Wahl Innozenz' X., bis zum Tode Innozenz' XII. (1644-1700). Zweite Abteilung, Innozezn XI., Alexander VIII, Innozenz XII. (1676-1700) (Geschichte der Päpste im Zeitalter des fürstlichen Absolutismus von der Wahl Innozenz' X., bis zum Tode Innozenz' XII.(1644-1700). Innozezn XI., Alexander VIII, Innozenz XII. (1676-1700))
Dějiny Evropy v letech 1812-1870. II., 2
Pocta k šedesátým narozeninám Prof. Dr. Alberta Miloty (O vlivu římskoprávního myšlení na moderní právní vědu)
Základy právního postavení klášterů a klášterního velkostatku ve starém českém státě : (12.-15. stol) : (zakladatelská práva - pozemková vrchnost - imunita). Část třetí, Imunita soudní : (s rejstříkem k celému dílu)
Documents diplomatiques concernant les tentatives de restauration des Habsbourg sur le thrône de Hongrie : août 1919 - novembre 1921
Právní postavení ženy v českém právu zemském
Řeči Dra. Frant. Lad. Riegra. Díl I., 1868-1878 (s vynechanými řečmi z let 1848-1867) (1868-1878 (s vynechanými řečmi z let 1848-1867))
Quellenkritische Untersuchungen zu den "altassyrischen Gesetzen"
Paměti a listář dra Aloise Pražáka. Díl první
Cours élémentaire d'histoire du droit français : a l'usage des étudiants de premiere année
Listář k dějinám náboženských blouznivců českých v století XVIII. a XIX. Část I., Do roku 1810 (Do roku 1810)
Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters. Vierter Band, Geschichte der Päpste im Zeitalter der Renaissance und der Glaubensspaltung von der Wahl Leos X. bis zum Tode Klemens' VII. (1513-1534). Erste Abteilung, Leo X. (Geschichte der Päpste im Zeitalter der Renaissance und der Glaubensspaltung von der Wahl Leos X. bis zum Tode Klemens' VII. (1513-1534). Leo X.)
220 let Akademii nauk SSSR : spravočnaja kniga
Grundriss der Schweizerischen Rechtsgeschichte (Základy švýcarských právních dějin)
Obrázkové dějiny naší samostatnosti. Díl 1.
Histoire Constitutionnelle de l'Union Américaine : les Conflits Entre Sections
Die Sozialisierung und die Rechtsanwaltschaft (Socializace a advokacie)
Soustava československého práva státního
Zprávy třetího sjezdu právníků československých v Bratislavě 1930 (Třetí sjezd právníků československých v Bratislavě 1930)
Anglická "Bílá kniha" : 14 autentických dokladů
Das interkonfessionelle Gesetz der Tschechoslowakei v. 23. April 1925, Nr. 96
Précis élémentaire de l'histoire du droit français. 2. Fsc.
Handbuch der Politik. Zweiter Band, Der Weltkrieg (Der Weltkrieg)
Acta congressus iuridici internationalis : VII saeculo a decretalibus Gregoii IX. et XIV. a codice Iustiniano promulgatis Romae 12-17 Novembris 1934. Volumen primum
La civilta dell'egitto greco-romano : (contributo storico-papirologico)
Die Judenfrage in Ungarn : Jüdische Assimilation und antisemitische Bewegung im 19. und 20. Jahrhundert (Židovská otázka v Maďarsku : židovská asimilace a antisemitské hnutí v 19. a 20. století)
Die Juristische Ausbildung in Preussen und im Reich - Vergangenheit und Gegenwart (Právnické vzdělání v Prusku a v Říši – minulost a přítomnost)