DSpace banner

Ostatní (neprávní fond) od r. 1919

Archive

Les minorités dans la République Tchécoslovaque : Memoire que les deputes et senateurs allemands, e?lus le 18 et le 25 avril 1920 et faisant partie de l’Union parlementaire allemande de l’Association des nationalites tchecoslovaques, ont presente a la Ligue des nations, et qui traite de la violation des reglements sur la protection des minorites etablis par le traite conclu le 10 septembre 1919 a Saint-Germain en Laye entre les Puissances alliees et associees et la Republique Tchecoslovaque".
O povaze českého člověka
Englische Geschichte im achtzehnten Jahrhundert. Dritter Band, Das Zeitalter Walpoles. Zweiter Teil (Das Zeitalter Walpoles)
Sborník Hostašův : vydán v jubilejním roce sedmdesátých narozenin zakladatele, rozmnožovatele a správce sbírek klatovského musea dra. K. Hostaše
Život a dílo. Díl první, Paměti
Památník Josefa Emlera k 100. výročí narození
Tschechisch-deutsches Wörterbuch von Fachausdrücken aus dem Gebiete der öffentlichen Verwaltung. (Česko-německý slovník odborných výrazů z oboru veřejné správy.)
Belgie a Německo (Belgique et l'Allemagne)
Die Besetzung des Rheinlands (Obsazení Porýní)
Národ o Havlíčkovi
Abriss der Kirchengeschichte zum Unterrichtsgebrauche an den unteren Klassen der Mittelschulen (Nástin církevních dějin)
Lužice
Výklad na zjevenie sv. Jana
Lubor Niederle
Konec starého Uherska
Sborník prací věnovaných Janu Bedřichu Novákovi k šedesátým narozeninám : 1872-1932
Universita Karlova T. G. Masarykovi : projevy a přednášky
Naše národní tradice. III., Obrozenské tradice
Mluvnice hornolužické srbštiny a slovník hornosrbsko-český (Rěčnica hornjołužiskeje serbšćiny a słownik hornjoserbsko-čěski)
Řím : studie o jeho počátcích (Roma : saggio delle origini)
Sociologie. Řada speciální. Svazek I., Sociologie a filosofie práva a mravnosti. Část I.
Prelom : spomienky, úvahy, štúdie
Pillars of the State
Le origini diplomatiche dello stato Cecoslovacco
Ročenka vedeckých ústavov mesta Bratislavy na rok 1934
Marnost bojů proti Rukopisům
Mr. Balfour : a biography
Doplnky a opravy k Riznerovej bibliografii
Dějiny národa bulharského. Díl II.
The University Library Oslo : a brief survey of its history, collections and building
Slovenská kniha : výstava v Praze, prosinec 1946, leden 1947
Trnavský sborník : k 300. výročí založení university v Trnavě
Vocabulaire technique et critique de la philosophie. II.
Francie a české hnutí náboženské
Konec Ladislava Pohrobka
Leveller Manifestoes of the Puritan Revolution
Průvodce po dějinách od nejstarších dob po skončení světové války : pro školu a dům
Založení University Karlovy v Praze : k jejímu znovuotevření v revolučním jaru L.P. 1945
La Vie historique de N.-S. Jésus-Christ. Tome second
T.G. Masaryk : hlava státu československého a duchovní vůdce svého národa : na paměť čtvrté volby T.G. Masaryka presidentem Československé republiky dne 24. května 1934 (T.G. Masaryk : chef de l'état tschécoslovaque et guide spirituel de son peuple : en souvenir de la quatrieme élection de T.G. Masaryk a la présidence de la République Tchécoslovaque le 24 mai 1934)
Bolševism v Rusku : (anglická bílá kniha)
Die Sozialdemokratie von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Erster Band, Die Jugendzeit der sozialistischen Bewegung in Deutschland bis zur Gründng der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands 1875 in Gotha
Griechische Geschichte im Rahmen der Altertumsgeschichte
Literárne dielo Terezie Vansovej : štúdia
Päpstliche Enzykliken und ihre Stellung zur Politik (Papežské encykliky a jejich vztah k politice)
Problém malého národa
Národ, národnost a národní výchova
Vztahy evropské kultury k antice
Les lois Hittites
Histoire Tchécoslovaque
Starý Řím
Jazyk a národ
The Conflict between the California Indian and white Civilization. IV, Trends in Marriage and Divorce since 1850 (Trends in Marriage and Divorce since 1850)
Židovský systém pro Čechy : (studie právnědogmatická)
Kijev
Moskevské stati v "Československých Listech" 1943-1945
The outline of history : being a plain history of life and mankind. Volume one
Listy z náboženských dějin českých
Práce a technika : úvahy o organisaci práce a výchovy
T.G. Masaryk. Kniha první, 1850-1882 (1850-1882)
Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900 : s pripojenou bibliografiou archeologickou, historickou, miestopisnou a prírodovedeckou. Diel piaty, S-Š (S-Š)
Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900 : s pripojenou bibliografiou archeologickou, historickou, miestopisnou a prírodovedeckou. Diel štvrtý, P-R (P-R)
Světová politika v letech 1871-1914. V, Vznik trojdohody a velmocenský výpad rakouský
France overseas through the old régime : a study of european expansion
Der Mythus des 20. Jahrhunderts : eine Wertung der seelisch-geistigen Gestaltenkämpfe unserer Zeit (Mýtus 20. století)
Staatstheorien Papst Innocenz' III (Teorie o státu papeže Inocence III.)
Logika
The Conflict between the California Indian and white Civilization. I., The Indian vervus the Spanish Mission (The Indian vervus the Spanish Mission)
The People of England. III., The People on its Trial
La Démonologie de Michel Psellos (Démonologie Michala Psella)
The Leveller Tracts 1647-1653
The Conflict between the California Indian and white Civilization. III., The American Invasion, 1848-1870 (The American Invasion, 1848-1870)
Zo zaniklej Bratislavy : príspevky k historickej topografii Bratislavy
Armistice 1918
Valdštejnovy choroby a jejich vliv na zmar jeho plánů
Der Marxismus und das deutsche Heer im Weltkriege (Marxismus a německá armáda ve světové válce)
Lidé beze jména
Bílá hora : její příčiny i následky
Dobrovského klasická humanita : studie o latinských vlivech na počátky našeho obrození
Der grosse Krieg
Ivar Afzelius som retslaerd
Die Nationale Differenzierung und Integrierung der Slovaken und Tschechen in ihrem Geschichtlichen Verlauf bis 1848 (Národní diferenciace a integrace Slováků a Čechů v dějinném vývoji do roku 1848)
A history of everyday things in England : done in two parts, of witch this is the first : 1066-1499
Lezioni di storia del commercio tenute nella universitá commerciale Liugi Bocconi. Parte prima, Era antica (mediterranea) (Era antica (mediterranea))
Slovanské starožitnosti. [Oddíl historický]. Díl I, Původ a počátky národa slovanského. Svazek II (Oddíl historický)
Albín Bráf, život a dílo. Díl třetí, Výbor statí z nauky hospodářské a sociální politiky (Výbor statí z nauky hospodářské a sociální politiky)
Rejstřík obcí a okresů Česko-slovenské republiky, které byly připojeny k Německu, k Maďarsku a k Polsku
Kirchengeschichte. Zweiter Band, Zweiter Halbband
The legacy of Egypt
Celo-zemský universalný štát
Vývoj písma
O úkolech slovenské historiografie
L'église de France sous la troisième république. [3], Les signes avant-coureurs de la séparation : Les dernières années de Léon XIII. et l'avènement de Pie X (1894-1910) (Les signes avant-coureurs de la séparation: Les dernières années de Léon XIII. et l'avènement de Pie X (1894-1910))
Vývoj a dnešní soustava školství. Díl první
Kupředu, zpátky ni krok ! : sborník projevů předsedy vlády a dokumentů ze dnů 17.-29. února 1948. Akční program nové Gottwaldovy vlády, přednesený v ÚNS dne 10. března 1948
La monarchie française et le protestantisme français
Umělecké řemeslo v Kutné Hoře
Dictionnaire pratique des connaissances religieuses. Tome quatrième, Jésus-Christ - Nazaire (Jésus-Christ - Nazaire)
K počiatkom maďarizácie. Diel prvý, Vývoj rečovej otázky v Uhorsku v rokoch 1740-1790 (Vývoj rečovej otázky v Uhorsku v rokoch 1740-1790)
K naší politické a socialistické krisi : (Realisté)
Pan American economics
Wörterbuch der Antike : mit Berücksichtigung ihres Fortwirkens
Z náboženské tradice české : dvě přednášky
Universitätsreform : ein Programm
Brno v boji za svobodu : sborník vzpomínek
Glossarium bohemoslavicum : slovník k "Středověkým listům ze Slovenska" s jazykovým rozborem
La Ruine de la civilisation antique
Lidová čítanka moravská
Slované : kulturní obraz slovanského světa. Díl 1, Dějiny Slovanstva (Dějiny Slovanstva)
Slovenská čítanka
Náš odboj proti Němcům
Dějiny lidstva (Story of mankind)
Die Geschichte Englands seit der Thronbesteigung Jakob des Zweiten. Zwölfter Theil (Dějiny Anglie od nastoupení vlády Jakuba II. 12. díl)
Kulturgeschichte der Neuzeit : die Krisis der europäischen Seele von der schwarzen Pest bis zum Weltkrieg. Dritter Band, Romantik und Liberalismus/Imperialismus und Impressionismus (Romantik und Liberalismus/Imperialismus und Impressionismus)
Kronika rodu Dobešů ze Stříteže nad Bečvou
Albín Bráf, život a dílo. Díl druhý, Výbor statí z nauky národohospodářské (Výbor statí z nauky národohospodářské)
Listy z pole a z káznice
Smysl českých dějin ; O nový názor na české dějiny (O nový názor na české dějiny)
Sociálně-hospodářské poměry Podkarpatské Rusi ve století XIII.-XV. : (s mapou Podkarpatska)
Die drei letzten Konkordate des Hl. Stuhles mit Lettland, Bayern und Polen
Der Große König : Ausgewählte Werke, Briefe, Gespräche und Gedichte Friedrichs des Großen
Eparchie munkáčská od r. 1498 do nastoupení Tarasovičova r. 1634
Československá pomoc ruské a ukrajinské emigraci
Fünfjahresplan
Who's who in central and East-Europe 1933/34 : a biographical dictionary containing about 10.000 biographies of prominent people from Albania, Austria, Bulgaria, Czechoslovakia, Danzig, Estonia, Finland, Greece, Hungary, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Poland, Rumania, Switzerland, Turkey and Yugoslavia
Kirchengeschichte. Erster Band, Erster Halbband
Velká Germanie Klaudia Ptolemaia. Svazek I.
Britisches und römisches Weltreich : eine sozialwissenschaftliche Parallele (Britská a římská světová říše : sociálněvědecké podobenství)
Cestami odboje : (jak žily a kudy táhly čs. legie). Díl III.
Sto knih slavistových : bibliograficko-informační přehled o dnešním stavu slavistiky
Pod praporem Masarykovým : obrázková kronika prostějovska v zahraničním odboji
Die Weltrevolution : Erinnerungen und Betrachtungen 1914-1918 (Světová revoluce)
Glossy 1939-1944
Panorama soudobé literatury italské
Lettres sur le Confessorat du P. Le Tellier avec une Introducion et des Notes : sur La Politique des Jésuites et l'Oratoire
A shorter history of science
Obecné mravní nauky staroegyptské. Svazek prvý, Demotický morální papyrus leydenský (Enseignements moraux généraux des anciens Égyptiens. Tome premier, Papyrus moral démotique de Leide)
Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900 : s pripojenou bibliografiou archeologickou, historickou, miestopisnou a prírodovedeckou. Diel tretí, L-O (L-O)
Geschichte Alexanders des Großen (Historie Alexandra Velikého)
La vie et l'oeuvre politique et sociale de M. Thomas Garrigue Masaryk, Président de la République Tchécoslovaque
Geschichte des dreissigjährigen Krieges. Zweite Abtheilung, Die Strafdekrete Ferdinands II und der Pfälzische Krieg (Die Strafdekrete Ferdinands II und der Pfälzische Krieg)
Svoboda a zbraně : z literární pozůstalosti popraveného historika a publicisty
Hilfswörterbuch für Historiker : Mittelalter und Neuzeit
L'église de France sous la troisième république. [4], La vie de l'église sous Léon XIII (La vie de l'église sous Léon XIII)
Pamätný spis Bratislavy, hlavného mesta Slovenska
Syrský prokonsulát M. Calpurnia Bibula v letech 51-50 př. Kr.
Několik přednášek z dějin Slovenska. I.
Kleines politisches Wörterbuch
L'église de France sous la Troisième République. [1], Les dernières Années du pontificat de Pie IX 1870-1878 (Les dernières Années du pontificat de Pie IX 1870-1878)
Revise občanského zákona : záznamy z porad slovenské komise pro obor občanského práva v Bratislavě. II.
Slovanské starožitnosti : základy kulturních starožitností slovanských. Oddíl kulturní. Dílu III. svazek 1., Život starých Slovanů (Oddíl kulturní)
Vývoj a dnešní soustava školství. Druhý díl
Catechismus catholicus
Jubilejný almanach mesta Košíc a východ. Slovenska : 1918-1928
Světová politika v letech 1871-1914. III, Rozmach imperialistických sklonů v světové politice
Pozdně gotické deskové malířství v Čechách
The Big four and Others of the Peace Conference
Sláva a pád "Provincie Deutschböhmen" : příspěvek k dějinám československé revoluce a německé "protirevoluce" na českém severu
Englische Geschichte im achtzehnten Jahrhundert. Zweiter Band, Das Zeitalter Walpoles. Erster Teil (Das Zeitalter Walpoles)
Slované : kulturní obraz slovanského světa. Díl III., Zeměpisný obraz, statistika, ústavní zřízení a filosofie Slovanstva
The Foreign Relations of China : a History and a Survey
Kněží katoličtí v českém obrození, před ním a po něm
Podíl práce na polidštění opice
The outline of history : being a plain history of life and mankind. Volume two
Vývoj politických ideí
Die Philosophie der Griechen
Starý i nový věk Slováků
Der Römische Denarfund von Vyškovce aus der Frühkaiserzeit (Nález římského denáru z raného období císařství u Vyškovce)
Die Geschichte Englands seit der Thronbesteigung Jakob des Zweiten. Elfter Theil (Dějiny Anglie od nastoupení vlády Jakuba II. 11. díl)
Obsadzovanie uhorských biskupstiev od X. do konca XIV. storočia so zvláštnym zreteľom na pápežské zásady a na postavenie uhorských kráľov
Výklad a použití zákonů v praksi : interpretace a aplikace zákonů, nařízení, stanov, smluv, rozhodnutí a jiných norem právních pro právníky i neprávníky
Henri Pirenne
Za právo a stát : sborník dokladů o československé společné vůli k svobodě 1848-1918 : k jubilejnímu dni 28. října 1928
Duns Scot
Právo občanské. II., Práva věcná
Z minulé doby našeho života národního, kulturního a politického : vzpomínky a zápisky. Díl III.
La Cause du Vénérable Bellarmin : un saint jésuite, l'autobiographie, votum de Passionei, lettre à Clément VIII
Josef Prušák
Univ. prof. Miloslav Stieber : nekrolog
Francouzská literatura
Jaroslava Golla vybrané spisy drobné. I. (Vybrané spisy drobné. I.)
Úvod do archivní teorie i prakse
Italien und Kaiser Karl IV. in der Zeit seiner zweiten Romfahrt. 2., Erläuterungen. Schrifttumsübersicht. Namenverzeichnis (Erläuterungen)
Církev a stát ve starověku
Uwagi o bieżącej historycznej chwili Polski
Řecké starožitnosti
La Chine
Die Zeit Konstantins des Grossen (Doba Konstantina Velikého)
La Politique d'aujourd'hui, enquête parmi les groupements et les partiss
Religiöses und kirchliches Leben in England
Memoiren eines Revolutionärs. Erster Band (Paměti revolucionáře. 1. svazek)
Palaeographia Latina. Part III.
Le Probléme de l'unité Russe
Benselers Griechisch-Deutsches Schulwörterbuch (Benselerův řecko-německý školní slovník)
Naše staré legendy a začátky našeho duchovního života
Paměti a doklady o staročeských mírách a váhách
Právnický terminologický slovník. II., Časť slovensko-maďarská
The divine kingdom within the Empire : some modern administrative, imperative, and eschatological tendencies
Bibliografie časopisectva v Čechách z let 1863-1895
Dějiny Pardubic nad Labem. Dílu I. část 1., Dějinný přehled města, zámku a bývalého panství do r. 1648 (Dějinný přehled města, zámku a bývalého panství do r. 1648)
Klement Gottwald, vzor pracovníka : o několika vlastnostech a zásadách jeho práce a literární tvorby
Psychic phenomena in the old testament
Příběhy kláštera opatovického : příspěvek k vlastivědě země české (Histoire du monastére d'Opatovice sur Elbe)
Slovanské starožitnosti. Oddíl I. Sv. IV., Původ a počátky Slovanů východních (Původ a počátky Slovanů východních)
Voltaire et son oeuvre "Histoire de l'Empire de Russie sous Pierre le Grand" (Vol'ter' i jego kniga o Petr' Velikom')
Válka židovská : (o zániku bývalé říše židovské a zkáze Jeruzaléma). Díl I.
Husitství a cizina
Mezinárodní organisace práce a sociální pojištění
The Battle of the Flags : a study in Christian politics
České Vysoké učení technické v Praze 1938-1945
Lenin. Díl druhý
Poslední moudrost čili Nauka o kosmickém duchovnu
O smysl našich dějin : předpoklady k diskusi o této otázce
M. Jan Hus : život a učení. Díl 2, Učení. Část 1 (Učení)
Briefe aus dem Gefängnis : mit einem Bild und einem Faksmile (Dopisy z vězení)
Stavební účty zámku Troja u Prahy
Hochschulreform und Soziologie : kritische Anmerkungen über Becker's "Gedanken zur Hochschulreform" und Below's "Soziologie als Lehrfach"
Festschrift für Otto Peterka zum 60. Geburtstag
Die römischen Päpste in den letzten vier Jahrhunderten. Zweiter Band (Římští papežové v posledních čtyřech staletích)
Nachgelassene Briefe und Schriften. Vierter Band, Lassalles Briefwechsel mit Gräfin Sophie von Hatzfeldt (Lassalles Briefwechsel mit Gräfin Sophie von Hatzfeldt)
Le bref "dominus ac redemptor" portant suppression de la compagnie de Jesus
Očerki i zamětki po istorii srednevěkovago iskusstva i kul'tury (Příspěvky k dějinám středověkého umění a kultury)
Světová politika v letech 1871-1914. IV, Mezi haagskou a algeciraskou konferencí
Knihopis československých tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Díl II., Tisky z let 1501-1800. Ročník II., sešit 6. až 8. (Tisky z let 1501-1800.)
Memorandum of the Evangelical Church of Bohemian Brethren to the Governments and Churches of Great Britain and the United States of America in the Qustion of Teschen
T.G. Masaryk : politický průkopník, sociální reformátor a president státu
Sborník venovaný Dr. D. Jánovi Kvačalovi, profesorovi teologie k 70tym narodeninám (7. februára 1932.)
Dějiny národa bulharského. Díl I.
Válka židovská : (o zániku bývalé říše židovské a zkáze Jeruzaléma). Díl II.
Národ legiím : 1914, 1915, 1916, 1917
Michal Bobrzyński
Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900 : s pripojenou bibliografiou archeologickou, historickou, miestopisnou a prírodovedeckou. Diel šiesty, T-Ž a značky (T-Ž a značky)
It's a good old world : being a collection of little essays on various subjects of human interest
Náboženské poměry v Československé republice
Dějiny českého písemnictví
Beiträge zur Geschichte des Liegenschaftsrechtes im Altertum (Příspěvky k dějinám práva k nemovitostem ve starověku)
Brno v boji za svobodu : [sborník vzpomínek]. Druhý svazek
O bratrském dějepisectví
Albín Bráf, život a dílo. Díl pátý, Výbor statí z politiky a samosprávy
Pred ukončením vonkajšej delimitácie slovenských diecéz : (niekol'ko poznámok k priebehu prevádzania nového ohraničenia slovenských biskupstiev)
Karel Marx
Bojující Československo : 1938-1945
Jan Heller
Bakuninstudien
L'église et l'Orient au moyen age les croisades
T.G. Masaryk. Kniha první, Masarykovo mládí, 1850-1876 (Masarykovo mládí, 1850-1876)
Kniha dějin a památností, kterúž jsem sepsal počnúc od svého mládí až do šedin, co jsem kdy viděl, slyšel, četl, zkusil a konal, já Jan Dobeš Střítežský z čís. 21
Wilson : das Schicksalsbuch Deutschlands und der Welt (Wilson : osudová kniha Německa a světa)
Anglie a náš boj za samostatnost
Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900 : s pripojenou bibliografiou archeologickou, historickou, miestopisnou a prírodovedeckou. Diel druhý, G-K (G-K)
Dějiny literatury české. I., Od nejstarších dob do probuzení politického (Od nejstarších dob do probuzení politického)
Sborník historických prací prof. Martina Koláře o dějinách Tábora
Zdeptané právo : 1939-1945 : Právnická fakulta Masarykovy university v Brně za německé okupace
Albín Bráf, život a dílo. Díl čtvrtý, Rozličné stati
Věstník I. říšského sjezdu československých učitelů vysokých škol v Praze dne 14. a 15. května 1922
Vladimír Iljič Lenin
Anthropologie starého Slovenska
Latinsko-český slovník k potřebě gymnasií a reálných gymnasií
Byzantské kroniky v literatuře církevněslovanské : přehled a rozbor filologický. Část II.
Des Clans aux Empires : L'Organisation sociale chez les Primitifs et dans l'Orient ancien
Slovanské starožitnosti. [Oddíl historický]. Díl I, Původ a počátky národa slovanského. Svazek I (Oddíl historický)
Klement Gottwald : velký žák Leninův a Stalinův
Světová politika v letech 1871-1914. II, Trojspolek a francouzsko-ruská alliance
Diplomatische Vorgeschichte (Předchozí události v diplomacii)
Listy do vězení (Ch. G. M.)
Katolická akce
Právo občanské. III., Právo obligační (Právo obligační)
Od pravěku k dnešku : sborník prací z dějin československých k šedesátým narozeninám Josefa Pekaře. I.
Češství a evropanství : úvahy o naší kulturní orientaci
Pouť Slovanů do Moskvy roku 1867
T.G. Masaryk. III., Na pražské univerzitě, 1882-1886 (Na pražské univerzitě, 1882-1886)
Čechy předhusitské : úvahy o náboženském hnutí v Čechách před Husem
Cestami odboje : (jak žily a kudy táhly čs. legie). Díl II.
Die Krise des Bürgers (Krize občana)
Milan Hodža : publicista, politik, vedecký pracovník : spomienky, úvahy, stúdie
Kostol kniežaťa Privinu v Nitre, 830-1930 : k tisícstému výročiu jeho posviacky
In memoriam Doc. Dra Josefa Mráze
Právnický terminologický slovník. I., Časť maďarsko-slovenská
Briefe aus dem Felde, aus der Untersuchungshaft und aus dem Zuchthaus (Dopisy z pole, vyšetřovací vazby a káznice)
Palaeographia Latina. Part VI.
Do řad státních a veřejných zaměstnanců : (inteligence a politika)
Malý německo-český slovník Unikum s mluvnicí, pravopisem a frazeologií jakož i s časováním, skloňováním a stupňováním každého německého slova
V čem tkví síla sovětského státu : Slované a válka
Dějepisná příručka
Manuel historique de politique étrangère. Tome IV, La politique mondiale (1878-1919) : Empires et nations (Oolitique mondiale (1878-1919))
Němečtí rytíři : dobré zdání
Velké Srbsko
M. Jan Hus : život a učení. Díl I, Život a dílo. Část 2 (Život a dílo)
Řeč : úvod do obecného jazykozpytu
Spojené státy.
Karel st. z Žerotína
Palaeographia Latina. Part V.
Středověká města na Slovensku
Světová politika v letech 1871-1914. I, Svět zámořský, východ a Evropa až do berlínského kongresu
Za svobodu do nové Československé republiky : ideový program domácího odbojového hnutí vypracovaný v letech 1939-41.
Knížka o papíru
Correspondence respecting Czechoslovakia : September 1938
Životopis lékaře Borbonia a výklad jeho deníků
De Pie IX. à Pie XI. : La Réconciliation des deux Romes Autour de la Question Romaine Notes et Anecdotes
Die Krise und die Lösung des Konkordats vom 18. August 1855 : Ein Beitrag zur Geschichte des österreichischen Staatskirchenrechts
Karel Engliš a František Weyer čestnými doktory Masarykovy univerzity v Brně : slavnostní promoce konaná 21. dubna 1947 v auditoriu maximu právnické fakulty
Lezioni di storia del commercio tenute nella universitá commerciale Liugi Bocconi. Parte seconda
Mittellateinisches Glossar (Slovník středověké latiny)
Dějiny lidstva od pravěku k dnešku. Díl pátý, V branách nového věku (1450-1650) (V branách nového věku (1450-1650))
Slovanské starožitnosti: základy kulturních starožitností slovanských. Oddíl kulturní. Dílu III. svazek 2, Život starých Slovanů (Oddíl kulturní)
Karlova universita vždy jen naše
Das Slawenthum und die Welt der Zukunft (Slovanstvo a svět budoucnosti)
Jaroslava Golla vybrané spisy drobné. II. (Vybrané spisy drobné. II.)
L'inquisition médiévale
The Conflict between the California Indian and white Civilization. II., The physical and demographic Reaction of the Nonmission Indians in Colonial and Provincial California (The physical and demographic Reaction of the Nonmission Indians in Colonial and Provincial California)
Dějepisný atlas
M. Jan Hus : život a učení. Díl I., Život a dílo. Část 1.
A Half-Wey House
Národní filosofie československá. Díl první, Národní povaha. Národní povaha československá (Národní povaha)
Ochrana památek. Díl I.
O studiu děl básnických
Kam spěje Anglie ?
Povolání a veřejné blaho : prestiž povolání a veřejné blaho ve světle sociálních postojů
The Mirrors of Downing Street : some Political Reflections by a Gentleman with a duster.
Manuel historique de politique étrangère. Tome II, Les révolutions (1789-1830) (Révolutions (1789-1830))
Muzeum mesta Bratislavy = Das Stadtmuseum in Bratislava = Le musée de la ville de Bratislava. (Das Stadtmuseum in Bratislava)
Když jiní mlčeli... : feuilletony a stati z let 1938-1940
History has Tongues : a Study of the Comparative Development of Ancient and Modern Civilizations
Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900 : s pripojenou bibliografiou archeologickou, historickou, miestopisnou a prírodovedeckou. Diel prvý, A-F (A-F)
Englische Geschichte im achtzehnten Jahrhundert. Erster Band, Die Anfänge des Hauses Hannover (Die Anfänge des Hauses Hannover)
Was bedeutet im Artikel 137 Reichsverfassung : "Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes?" (Co znamená v čl. 137 říšské ústavy: „Každá náboženská společnost řídí a spravuje své záležitosti samostatně v rámci mezí zákona?“)
Grenznutzentheorie und Geldwerttheorie : (unter besonderer Berücksichtigung der "österreichischen" Schule) (Teorie mezního užitku a hodnoty peněz : (za zvláštního zohlednění „rakouské“ školy))
Main Currents in World History
Němci v Čechách
Amtliches Deutsches Ortsbuch für das Protektorat Böhmen und Mähren
Wladimir Iljitsch Lenin : ein treues Bild seines Wesens (Vladimir Iljič Lenin : věrný obraz jeho bytí)
La Dépendance Internationale
Papyrusfunde und Papyrusforschung
Vysoké, střední a odborné školství a školské úřady republiky Československé
Kulturní život osvobozené Podkarpatské Rusi
Ilias : erster bis zwölster Gesang (Ilias : první až dvanáctý zpěv)
Histoire des États-Unis
Josef Pekař
Rundschreiben unseres Heiligen Vaters Pius XI. Papst : ueber die christliche Erziehung der Jugend
Vývoj a dnešní soustava školství. Čtvrtý díl závěrečný
Královská mincovna v Kutné Hoře : dodatky
Die Weltgeschichte in synchronistisch-schematischen Zeit-Tabellen
Ján Literát a liptovské falzá
Několik archeologických památek z východního Bulharska
Socialistické snahy ve starém Řecku
Der Weg in den Krieg (Cesta k válce)
Veřejné knihovny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku roku 1921 (Bibliothèques publiques en Bohême, Moravie et Silésie en 1921)
Dismembered Hungary
Pravda o rukopisech Zelenohorském a Královédvorském : jak se jeví z dokumentárních fotografií a z poznámek k nim připojených, vydaných prof. V. Vojtěchem s podporou tří vědeckých tříd České akademie roku 1930
Svatý Václav : (psáno pro Sborník Svatováclavský)
Zápas půl století : boj o českou Moravu 1848-1918
M. Štěpán z Kolína
Rod Ivanka z Jordánu a Dražkoviec : príspevok k dejinám Turca
Národnostní vývoj zemí československých
The Revolt of the East
Bibliografia slovenského písomníctva do konca XIX. stor. VII, (Doplnky k Riznerovej bibliografii, zv. I-VI.) (Bibliografia [písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900 : s pripojenou bibliografiou archeologickou, historickou, miestopisnou a prírodovedeckou. Diel] 7, Doplnky k Riznerovej bibliografii, zv. I.-VI.)
Further Documents respecting Czechoslovakia incliding the Agreement Concluded at Munich on September 29, 1938
Andrej Hlinka
Na paměť Josefa Pekaře, národního historika
Historický atlas pro střední a odborné školy [kartografický dokument]
Palaeographia Latina. Part IV.
Byzantské kroniky v literatuře církevněslovanské : přehled a rozbor filologický. Část I.
Behind the Mirrors : the Psychology of Disintegration at Washington
Bitva u Zborova : vojensko historická studie o bojích československé brigády v Haliči roku 1917
Die Kulturgemeinschaftlichen Beziehungen der Deutschen und Tschechen (Kulturně-politické vztahy mezi Němci a Čechy)
Frankreich zwischen Furcht und Hoffnung (Francie mezi obavami a nadějí)
Le Déclin d'Une Civilisation ou la Fin de la Gréce Antique
Nationalismus und Imperialismus
Roztlučeš je prutem železným
Bratislava (Československá republika : Bratislava)
Od pravěku k dnešku : sborník prací z dějin československých k šedesátým narozeninám Josefa Pekaře. II.
Dějiny Pardubic nad Labem. Dílu I. část 2., Dějinný přehled města, zámku a býv. panství v letech 1648-1900 (Dějinný přehled města, zámku a býv. panství v letech 1648-190)
Palaeographia Latina. Part II.
Cicero : der Rechtsanwalt, Redner, Denker und Staatsman : sein Leben und Wesen
Le prémier président de la république Tchéco-Slovaque T. G. Masaryk
Kristus a papež
Malý česko-německý slovník Unikum s mluvnicí, pravopisem a frazeologií jakož i s časováním, skloňováním a stupňováním každého německého slova
L'église de France sous la troisième république. [2], Les premières Années du pontificat de Léon XIII 1878-1894 (Les premières Années du pontificat de Léon XIII 1878-1894)
Die Gefangenschaft des Johann Augusta : Bischofs der böhmischen Brüder 1548 bis 1564 und seines Diakonen Jakob Bilek
Slovenský rozchod s Maďarmi roku 1918 : dokumentárny výklad o jednaniach dra Milana Hodžu ako čsl. plnomocníka s Károlyiho maďarskou vládou v listopade a prosinci 1918 o ústup maďarských vojsk zo Slovenska
Modern and contemporary european Civilization : the Persisting Factors of the great War
Příspěvky k vývoji byzantských šperků ze IV.-X. století
Les papes du XIe siècle et la chrétienté
Demokracie a encykliky
Cirkevné pomery katolickych Slovákov v niekdajšom Uhorsku
Französische Staatsmänner (Francouzští státníci)
Palaeographia Latina. Part I.
Vue générale de l'Histoire d'Afrique
Bohumil Navrátil : (*21. února 1870 - +2. července 1936)
Vilibald Mildschuh
XXXI. výroční zpráva spolku Kaunicovy studenské koleje českých vysokých škol v Brně 1939-1945
Stará a nová střední Evropa
Die Fälschungen des russischen Orangebuches : der wahre Telegrammwechsel Paris - Petersburg bei Kriegsausbruch
Vlastivěda moravská. [Díl II, Místopis Moravy. 48], Dějepis Brna (Místopis Moravy)
Z pode jha : (vznik církve československé)
Dějiny římské provincie syrské. Díl I, Do oddělení Judaie od Syrie (Histoire de la province romaine de Syrie. Part I, Jusqu'à la séparation de la Judée)
Dzieje słowian zachodnio-północnych
Slovanské starožitnosti : oddíl kulturní. Život starých Slovanů. Dílu II. svazek 2., O právu soukromém u Slovanů v dobách nejstarších (Život starých Slovanů)
Grundsätze für die äussere Textgestaltung bei der Herausgabe von Quellen zur neueren Geschichte (Zásady pro vnější úpravu textu při vydávání pramenů k novějším dějinám)
Dějiny československého knihtisku v době nejstarší : s 39 vyobrazeními
Deutschland ist Caliban
L'Amérique Latine et l'impérialisme Américain
Duch demokracie. 1. část historická
Sborník prací věnovaných Pavlu Nikolajeviči Miljukovu : 1859-1929 (Recueil des travaux publiés en l'honneur de P. N. Milioukov : 1859-1929)
The Great Reign
Spomenica Dolencu, Kreku Kušeju in Škerlju : prispevki posvečeni Metodu Dolencu, Gregorju Kreku, Radu Kušeju in Milanu Škerlju. Prva knjiga
Krajem božích bojovníků (Táborsko)
Michal Hruševs'kyj
Typický průběh sociálních hnutí
Dějepisectví : jeho vývoj v oblasti vzdělanosti západní, ve středověku a době nové
Deutsche und Tschechen : zur Geistesgeschichte des böhmischen Raumes. I. Von den Anfängen zur hussitischen Kirchenerneuerung (Von den Anfängen zur hussitischen Kirchenerneuerung)
Einleitung in die Geschichtswissenschaft (Úvod do historiografie)
Erziehung und Wirklichkeit : der Grundstein zu einer Führungslehre (Výchova a skutečnost)
Po stopách národního vědomí české šlechty pobělohorské
Masarykovo slovanství a slovanská filologie
Založení University Karlovy v Praze : práce z archivu University Karlovy
Klement Gottwald : bojovník, státník, budovatel
Počátky samosprávy v zemích českých
Prvé tříletí právnické fakulty
Stvoření : výklad k biblickému líčení vzniku světa v duchu církve Československé
Mezinárodní desetinné třídění : zkrácené vydání
Světová politika v letech 1871-1914. VI, V soumraku světové srážky
Papstherrschaft : Der Machtkampf des Priesters
The Czechoslovak Nation's Struggle for Independence
Greater India
Weltgeschichte : Völker, Männer, Ideen (Světové dějiny : národy, mužové, myšlenky)
Englische Geschichte im achtzehnten Jahrhundert. Vierter Band, Das Zeitalter Walpoles. Dritter Teil (Das Zeitalter Walpoles)
Slovenská otázka v době J.M. Hurbana
Manuel historique de politique étrangère. Tome III, L'èré des nations; l'éveil du monde : de Metternich à Bismarck (1830-1878) (L'èré des nations)
Národnostní mapa republiky Československé : podrobný popis národnostních hranic, ostrovů a menšin
Bůh v poutech : lze boha vědecky dokázat?
Českou minulostí
Hrst vzpomínek na dobu poslanecké činnosti T. G. Masaryka na Valašsku.
Litva : klíč k situaci ve východní Evropě
Janu Emlerovi k šedesátce
Selská otázka v husitství : příspěvek k ideologii doby a revoluce
Vzájemná korespondence J. Konstantina Jirečka a Hermenegilda Jirečka
Das Werden eines Volkes und der Weg eines Mannes: Eduard Beneš (Vznik jednoho národa a cesta jednoho muže: Edvarda Beneše)
Die Durchführung des Modus vivendi : der heutige Stand
Manuel historique de politique étrangère. Tome 1er, Les Origines (1610-1789)
Pravidla katalogu základního (lístkového abecedního seznamu jmenného) s dodatkem o popisu spisů drobných : schváleno výnosem ministerstva školství a národní osvěty ze dne 14. února 1924, čís. 11.696
The Haunted Castle : a study of the elements of English Romanticism
Menoslov obcí na Slovensku
The House Divided England, India and Islam
Soupis vědecké a kritické činnosti Arne Nováka : na paměť svého člena vydal s podporou České akademie věd a umění Pražský linguistický kroužek
Otázka rakouská ; Slováci
Slovanské starožitnosti. [Oddíl historický]. Díl III, Původ a počátky Slovanů západních (Oddíl historický)
Triumf a tragika Erasma Rotterdamského
Religionsunterricht und Kirche : aus den Beratungen des Weimarer Verfassungsausschusses; mit einem Anhang über die Grundschule (Výuka náboženství a církev : z jednání Výmarského ústavního výboru; s přílohou o základní škole)
Izvestija po russkomu jazyku i slovesnosti. Tom 2, kniga 1.
L'idée de chrétienté : chez les Scolastiques du XIIIe siècle
Die Sozialen Rundschreiben Leos XIII. und Pius' XI. : Text und Übersetzung samt systematischen Inhaltsübersichten und einheitlichem Sachregister im Auftrag der Sektion für Sozial- und Wirtschaftswissenschaft
Juhoslovanská jednota : kráľ Alexander a sjednotenie Juhoslovanov, Juhoslovanská národná jednota
Lassalles letzte Tage : nach den Orginalbriegen und Dokumenten des Nachlasses (Lassallovy poslední dny)
O Balbínovi dějepisci
Slovanské starožitnosti : základy kulturních starožitností slovanských. Oddíl kulturní. Dílu II. svazek 1, Život starých Slovanů (Oddíl kulturní)
The Mirrors of Washington
Kaiser Justinian : aus seinem Leben und aus seiner Zeit (Císař Justinian : z jeho života a jeho doby)
Čeněk Zíbrt
De l'Évolution des Relations Internationales de l'Égypte Pharaonique
A bibliographical introduction to nationalism
Orient et Occident
Cestami odboje : (jak žily a kudy táhly čs. legie). Díl V.
Čechy za Přemyslovců
Vocabulaire technique et critique de la philosophie. I.
Z bojů o Obchodní a živnostenskou komoru v Olomouci : čtvrtstoletá vzpomínka jubilejní
Ilias : dreizehnter bis vierundzwanzigster Gesang. II. Band (Ilias : třináctý až dvacátý čtvrtý zpěv. 2. svazek)
Sborník staroslovanských literárních památek o sv. Václavu a sv. Lidmile
Cestami odboje : (jak žily a kudy táhly čs. legie). Díl I.
Avec les Tchécoslovaques : invraisemblable et véridique Épopée
Zákonodárné návrhy Sudetoněmecké strany s hlediska demokracie
Bechyňova padesátka
Oppressed Peoples and the League of Nations
Šest let v exilu a druhé světové války : řeči, projevy a dokumenty z r. 1938-1945
K. J. Grot
Adamovské železárny 1350-1928
Katalog knihovny Státního úřadu statistického. I. doplněk, Přírůstek v době od 1. ledna 1923 do 31. prosince 1927
Szkolnictwo w Starej Rusi
Správa knihovny
Studie k Appianově Knize illyrské (Études sur le Livre illyrien d'Appien)
T.G. Masaryk. IV., První výboje (První výboje)
Vývin národného povedomia u Čechov a Slovákov
La Politique Russe d'Avant-Guerre et la fin de l'Empire des Tsars (1904-1917)
Die Persönlichkeit im Sozialismus : beiträge zur Philosophischen Begründung des Sozialismus (Osobnost v socialismu : příspěvky k filozofickému zdůvodnění socialismu)
La Paix Française en Afrique du Nord : en Algérie au Maroc
Erzherzog Franz Ferdinands Wirken und Wollen (Život arcivévody Františka Ferdinanda)
Vocabulaire technique et critique de la philosophie. III.
Rašínův památník
Spezialgrammatik zur selbständigen Erlernung der römischen Sprache und zur Wiederholung insbesondere für Rechtsstudierende : mit Übersetzungsbeispielen aus dem Bereiche des römischen Rechts
Dictionnaire pratique des connaissances religieuses. Tome deuxième, Charité-Ernest (Charité-Ernest)
Gustav Adolf, král švédský
Listář k dějinám náboženských blouznivců českých v století XVIII. a XIX. Část II., Od roku 1811-1907 (Od roku 1811-1907)
M. Jan Hus : život a učení. Díl 2, Učení. Část 2
Die Sozialdemokratie von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Zweiter Band
Wirtschaftliche Schwankungen der Zeit von Alexander bis Augustus
Co jest církev?